Hội nhập và phát triển
KTNN Anh rà soát chi tiêu năm 2015 và Công tác quản lý đối với hoạt động của Chính phủ
Ngày 21/7/2016, KTNN Anh - NAO thông báo Cơ quan này đã phát hành các báo cáo rà soát chi tiêu năm 2015 và Công tác quản lý đối với hoạt động của Chính phủ.
 
Các báo cáo này đề cập đến hai nhân tố trong phương pháp lập kế hoạch và quản lý hoạt động của Chính phủ, cụ thể là cơ chế phối hợp giữa Kho bạc nhà nước và các Bộ ngành nhằm thống nhất những kế hoạch tài chính quan trọng đệ trình Nghị viện, cũng như phương pháp tiếp cận mới nhất đối với công tác lập kế hoạch và báo cáo các mục tiêu và hiệu quả của các Bộ ngành.
 
Tổng KTNN Anh cho biết “Chính phủ phải tiến hành thay đổi văn hóa sâu sắc hơn nếu mong muốn tạo ra sự khác biệt rõ rệt và lâu dài đối với hoạt động của mình, cũng như có thể thu hẹp khoảng cách giữa trách nhiệm giải trình và tính minh bạch. Tất cả những gì quan trọng hơn như hệ thống quản lý hành chính mới, trong đó xác lập lại những mục tiêu cấp bách, cần phải được bắt đầu triển khai ngay từ bây giờ”. KTNN Anh cũng khẳng định, việc cải cách trong Chính phủ lại càng cấp bách hơn bao giờ hết, đặc biệt trong bối cảnh Anh rời Liên minh châu Âu./.
 
Bản tin đối ngoại số 4 của KTNN
Các bài đã đăng