Hội nhập và phát triển
INTOSAI tổ chức Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao quốc tế lần thứ 22
Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao - INTOSAI INTOSAI chính thức thông báo Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao quốc tế lần thứ 22 (INCOSAI 22) sẽ được tổ chức tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất từ ngày 05 - 11/12/2016.
 
Đại hội đã quyết định lựa chọn 02 chủ đề thảo luận: (i) Các mục tiêu phát triển bền vững - Cách thức INTOSAI có thể đóng góp vào chương trình nghị sự phát triển của Liên Hợp Quốc đến năm 2030 về vấn đề phát triển bền vững, trong đó chú trọng quản trị tốt và tăng cường chống tham nhũng (SAI Bra-xin chủ trì); (ii) Tính chuyên nghiệp - Yếu tố quan trọng giúp gia tăng sự tín nhiệm của INTOSAI để trở thành một tổ chức quốc tế uy tín (SAI Niu-di-lân chủ trì).
 
Bản tin Đối ngoại số 4 của KTNN
Các bài đã đăng