Hội nhập và phát triển
KTNN Anh kiểm toán thường xuyên Bộ lao động và tiền lương
Tổng KTNN Anh ngày 12/7 đã công bố ý kiến kết luận của KTNN Anh - NAO đối với cuộc kiểm toán thường xuyên Bộ lao động và tiền lương (Bộ LĐ&TL).
 
Báo cáo kiểm toán cho thấy mức độ gian lận và sai sót đối với các khoản chi phí về phúc lợi được phát hiện ở mức cao trên mức cho phép. Trong giai đoạn 2015-2016, ước tính Bộ LĐ&TL đã bội chi (do gian lận và sai sót) vượt 1.8% (3.1 tỷ Bảng Anh) so với dự toán chi phí phúc lợi ban đầu. NAO thông báo kết luận cuộc kiểm toán chú trọng vào mức độ gian lận và sai sót cao đối với các khoản chi cho phúc lợi tuy nhiên loại trừ Quỹ lương hưu nhà nước. Quỹ lương hưu tiếp tục được đánh giá mức gian lận và sai sót ở ngưỡng thấp. Phương pháp tính toán và đo lường mức độ gian lận và sai sót của Bộ chủ yếu dựa vào chuỗi dữ liệu lịch sử trong quá khứ.
 
Tuy nhiên, việc xác định xu hướng, quy luật từ những số liệu này là tương đối khó khăn do số liệu không được thống kê đầy đủ. Đối với vấn đề này, bước đầu Bộ đã có những thay đổi trong chiến lược đương đầu với gian lận, sai sót và nợ thông qua việc sử dụng “Thông tin thời gian thực” và cải tiến các công cụ dự báo và xây dựng mô hình để phát hiện gian lận một cách chính xác hơn. Việc Bộ LĐ&TL bội chi cho các khoản phúc lợi sẽ dẫn đến chi phí lớn hơn cho người đóng thuế và làm giảm các nguồn lực công đáng lẽ ra có thể dùng cho các mục đích khác.
 
(Bản tin Đối ngoại số 3 của KTNN)
Các bài đã đăng