Hội nhập và phát triển
Công ty TNHH Ernst & Young dẫn đầu về số lượng cuộc kiểm toán các công ty đại chúng
Ngày 23/6 Accounting Today đưa tin xếp hạng trong năm 2015. Theo đó, Công ty TNHH Ernst & Young đã vượt qua các đối thủ còn lại trong danh sách Big Four về số lượng các cuộc kiểm toán mà đối tượng là các công ty đại chúng.
Công ty phân tích kiểm toán Audit Analytics đã tiến hành cuộc điều tra và tổng kết kết quả: EY đang dẫn đầu danh sách với 994 công ty đại chúng được kiểm toán (chiếm 14,3% thị trường này), tiếp theo là PricewaterhouseCoopers với 717 công ty (chiếm 10,3%), KPMG với 692 công ty (10,0%) và Deloitte &Touche với 664 công ty (9,6%) xếp ở vị trí thứ tư.BDO Mỹ theo sát các công ty Big Four với số lượng 291 kiểm toán công ty đại chúng được kiểm toán (4,2 %) và Grant Thornton với 259 công ty (3,7%).
Tổng cộng, nhóm Globalsix (sáu công ty đứng đầu theo cách gọi của Analytics) đã kiểm toán 96,8% trong tổng số khoảng 2.005 công ty lớn nhất có giao dịch tài chính với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ.
Đứng ở vị trí thứ bảy là MaloneBailey với 221 công ty đại chúng là khách hàng kiểm toán (3,2%), tiếp theo là Marcum với 133 (1,9%). RSM Mỹ, trước đây gọi là McGladrey, đứng ở vị trí thứ chín trong danh sách với 129 công ty đại chúng được kiểm toán (1,9 phần trăm) giảm từ thứ tám trên bảng xếp hạng năm ngoái của top 10. Ở vị trí thứ mười là Anton & Chia, thay thế vị trí của Crowe Horwath , với 112 cuộc kiểm toán công ty đại chúng (1,6 % thị trường).
(Bản tin Đối ngoại số 2 của KTNN)
Các bài đã đăng