Hội nhập và phát triển
Kiểm toán môi trường là một trong những lĩnh vực thích hợp nhất cho sự hợp tác của các SAI
Tạp chí Kiểm toán viên của Tòa thẩm kế châu Âu – ECA Journal số tháng 6/2016 cho rằng, các vấn đề môi trường không phân chia theo biên giới quốc gia.
 
Lấy ví dụ về Hiệp định Paris về biến đối khí hậu (COP 21), mục tiêu của Hiệp định đã được đặt ra ở cấp độ châu Âu và Tòa thẩm kế châu Âu chắc chắn có thể tham gia kiểm toán từ giai đoạn lập kế hoạch cũng như triển khai thực hiện nhằm đảm bảo rằng các mục tiêu sẽ được đáp ứng ở cấp độ toàn châu lục. Do đó, duy trì sự hợp tác trong hoạt động kiểm toán thực sự trở nên quan trọng và cần thiết.
Một báo cáo kiểm toán có sự tham gia của nhiều SAI sẽ mang thông điệp đến Quốc hội và Chính phủ của từng quốc gia. Tương tự, việc kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc cũng có thể thực hiện theo hướng này.Tất cả các mục tiêu này được công nhận trên toàn thế giới. Tuy nhiên, một cuộc kiểm toán hợp tác cần rất nhiều thời gian để lập kế hoạch và thực hiện, vì vậy các cuộc kiểm toán này chỉ nên thực hiện đối với một vài chủ đề kiểm toán ưu tiên mà các SAI sẵn sàng tham gia.
(Bản tin Đối ngoại số 2 của KTNN)
Các bài đã đăng