Hội nhập và phát triển
Cuộc họp lần thứ 2 trong khuôn khổ chương trình chia sẻ kiến thức của ASEANSAI
Theo Kế hoạch công tác năm 2016 của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI), từ ngày 18 - 20/7 sẽ diễn ra cuộc họp lần thứ 2 trong khuôn khổ chương trình chia sẻ kiến thức của ASEANSAI về kiểm toán thu ngân sách tại Cam-pu-chia.
 
Sau đó, từ ngày 25 - 27/7, cuộc họp rà soát kiểm toán trong khuôn khổ Chương trình dài hạn của ASEANSAI về thực hiện ISSAI sẽ được tổ chức tại Thái Lan. Tại cuộc họp rà soát kiểm toán, đoàn kiểm toán của các SAI thành viên sẽ trình bày về những thách thức trong việc thực hiện kiểm toán thí điểm và việc xây dựng báo cáo kiểm toán, đồng thời chia sẻ về biện pháp vượt qua các thách thức nhằm đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế, tính hiệu lực của từng cuộc kiểm toán, và tăng cường hơn nữa chất lượng của các báo cáo kiểm toán.
(Bản tin Đối  ngoại số 2 của KTNN)
Các bài đã đăng