LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
ÔNG NGUYỄN NGỌC SÙNG

 
 

* Chức vụ: Chánh văn phòng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 26/07/2011

* Sinh ngày: 28/11/1958

* Quê quán: Phú Kim - Thạch Thất - Hà Tây

* Nơi ở hiện nay: TT K80B - Cống Vị - Ba Đình - HN

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 06/08/1982

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN VĂN GIÁP
* Chức vụ Phó Chánh văn phòng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 26/07/2011

* Sinh ngày: 10/12/1968

* Quê quán: Nghi Trường - Nghi Lộc - Nghệ An

* Nơi ở hiện nay: Cầu Giấy - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 19/07/2007

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

* Trình độ chính trị: Trung cấp

 

ÔNG NGUYỄN KIÊM PHÚC
* Chức vụ Phó Chánh văn phòng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 26/07/2011

* Sinh ngày: 23/03/1960

* Quê quán: Thanh Hà - Hải Dương

* Nơi ở hiện nay: Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 15/09/1985

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân Luật

* Trình độ chính trị: Cử nhân

 

BÀ LÊ THỊ ĐÀO* Chức vụ

Phó Chánh Văn phòng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

10/2014


* Sinh ngày:

08/12/1964


* Quê quán:

Nam Trung - Nam Đàn - Nghệ An


* Nơi ở hiện nay:

P. Mỹ Đình 1 - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

07/1999


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Cử nhân Kinh tế


* Trình độ chính trị:

Cao cấp

ÔNG TRẦN KIM LỘC
* Chức vụ Phó Chánh văn phòng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 13/12/2016

* Sinh ngày: 15/11/1966

* Quê quán: Phong Thịnh – Thanh Chương - Nghệ An

* Nơi ở hiện nay: Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 02/09/1996

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tiếng Anh

* Trình độ chính trị: Cao cấp

ÔNG LÊ TÙNG LÂM
* Chức vụ Phó Chánh văn phòng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 18/1/2017

* Sinh ngày: 26/10/1975

* Quê quán: Lưu Sơn – Đô Lương – Nghệ An

* Nơi ở hiện nay: Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 29/4/2009

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

* Trình độ chính trị: Cao cấp