Luật KTNN sửa đổi 2015
Chi đoàn Thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức tập huấn Luật KTNN năm 2015

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 5/5/2016, Chi đoàn Thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán (Trường) tổ chức lớp tập huấn Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi năm 2015.

Ông Lê Đình Thăng phổ biến một số nội dung mới trong Luật KTNN năm 2015

Dự lễ khai giảng có ông Lê Đình Thăng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trường;  các ông, bà Phó Giám đốc Trường: Nguyễn Đình Hòa, Phan Duy Minh, Lăng Trịnh Mai Hương; lãnh đạo đại diện các phòng, ban chức năng của Trường và toàn thể các đồng chí đoàn viên thanh niên của Chi đoàn.

Tại buổi tập huấn, các đoàn viên thanh niên của Chi đoàn Trường đã được ông Lê Đình Thăng phổ biến, trao đổi một số nội dung mới trong Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 so với Luật KTNN năm 2005, với các nội dung như: Phạm vi, điều chỉnh; Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của KTNN; Tổ chức của KTNN; Đối tượng kiểm toán của KTNN; Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào các ngạch kiểm toán viên; Công khai báo cáo kiểm toán; Quyền và nghĩa vụ của  đơn vị được kiểm toán; Giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán…

Tại buổi tập huấn, nhiều nội dung mới, từ ngữ trong Luật KTNN năm 2015 mà các đoàn viên thanh niên chưa hiểu rõ đã được Tiến sĩ, Kiểm toán viên cao cấp Lê Đình Thăng trao đổi giải thích cụ thể tới các đoàn viên thanh niên của Chi đoàn.

Kết thúc buổi tập huấn, ông  Ngô Khánh Hòa - Bí thư Chi đoàn Thanh niên Trường đã thay mặt Chi đoàn cảm ơn ông Lê Đình Thăng đã dành thời gian quý báu tập huấn cho đoàn viên thanh niên Chi đoàn hiểu rõ hơn những nội dung mới trong Luật KTNN năm 2015 và khẳng định, những kiến thức mới về Luật KTNN sửa đổi sẽ được các đoàn viên thanh niên của Chi đoàn vận dụng vào trong quá trình thực thi nhiệm vụ để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Trường./.

KH

Các bài đã đăng