Luật KTNN sửa đổi 2015
KTNN khu vực XIII tập huấn Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 26/11/2015, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực XIII - 209 Lê Hồng Phong, P8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật KTNN năm 2015 cho toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động của đơn vị.

Ông Hoàng Bổng - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XIII phát biểu tại Hội nghị

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đặng Văn Hải là báo cáo viên tại Hội nghị.
 
Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Bổng - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XIII đề nghị lãnh đạo, công chức và người lao động của đơn vị tập trung học tập, nghiên cứu, thảo luận, đặt những câu hỏi liên quan đến những điểm mới nổi bật trong Luật KTNN năm 2015; đặc biệt là những quy định mới về Kiểm toán viên nhà nước... So sánh với hoạt động thực tiễn kiểm toán của đơn vị, áp dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
 
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đặng Văn Hải đã trình bày sự cần thiết sửa đổi Luật KTNN; các mục tiêu quan điểm, nguyên tắc sửa đổi Luật KTNN; tóm tắt nội dung cơ bản của Luật KTNN năm 2015. Theo ông Đặng Văn Hải, việc xây dựng Luật KTNN năm 2015 nhằm cụ thể hóa các quy định về KTNN và Tổng Kiểm toán nhà nước theo yêu cầu của Hiến Pháp, tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức và hoạt động và đảm bảo thiết chế KTNN có đủ năng lực, đáp ứng đủ yêu cầu phục vụ kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

          
Ông Đặng Văn Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tại Hội nghị
 
Ông Đặng Văn Hải đã trình bày những điểm mới luật KTNN. Theo đó, Luật KTNN năm 2015 gồm 9 chương, 73 điều (so với Luật KTNN năm 2005 tăng 1 chương, giảm 3 điều trong đó bổ sung 11 điều mới). Thay đổi một số nội dung cơ bản như: Phạm vi, đối tượng kiểm toán; giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán; Tổng Kiểm toán nhà nước; Kiểm toán viên nhà nước; thời hạn kiểm toán; công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động kiểm toán.
 
Lãnh đạo, công chức và người lao động của KTNN khu vực XIII đã trao đổi, thảo luận về những nội dung cụ thể về của Luật KTNN năm 2015, nhằm hiểu rõ Luật và áp dụng Luật trong công tác kiểm toán tại địa phương của đơn vị kể từ 1.1.2016./.

Các bài đã đăng