Luật KTNN sửa đổi 2015
Kiểm toán nhà nước khu vực V tổ chức hội nghị tập huấn Luật KTNN năm 2015

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 16/11/2015, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực V – Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật KTNN năm 2015 theo kế hoạch số 837/KH-KTNN của KTNN về triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015. Tham dự tập huấn có lãnh đạo, toàn thể công chức, kiểm toán viên và người lao động của KTNN khu vực V.

Ông Đặng Văn Hải trình bày các điểm mới của Luật KTNN 2015 tại Hội nghị

Luật KTNN năm 2015 được thông qua nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về KTNN, đồng thời khắc phục những tồn tại, bất cập của Luật KTNN năm 2005, tạo cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động KTNN. Luật gồm 9 chương, 73 điều - tăng 1 chương giảm 3 điều so với Luật KTNN năm 2005, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và hoạt động của KTNN, nhiệm vụ quyền hạn của Tổng Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động KTNN.
 
Tại buổi tập huấn, Hội nghị đã nghe Ts. Đặng Văn Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày những điểm mới cơ bản trong Luật KTNN năm 2015 so với Luật KTNN năm 2005, gồm những nội dung: Phạm vi, đối tượng kiểm toán; Giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán; Tổng Kiểm toán nhà nước; Kiểm toán viên nhà nước; Thời hạn kiểm toán; Công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận. kiến nghị kiểm toán; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động kiểm toán.
    
Cuối buổi tập huấn, TS. Đăng Văn Hải đã dành thời gian trao đổi với công chức, kiểm toán viên KTNN khu vực V, giải đáp các nội dung chưa rõ về Luật KTNN năm 2015, nhằm phục vụ cho công tác kiểm toán của đơn vị trong năm 2016 và những năm sắp tới, đáp ứng mục đích Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2020./.

ĐỖ TRÍ – KV V


Các bài đã đăng