Luật KTNN sửa đổi 2015
Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia tập huấn về Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 23/10/2015, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN chuyên ngành Ia đã tổ chức tập huấn Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) cho các cán bộ, công chức, kiểm toán viên của đơn vị. PGS.TS Lê Huy Trọng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tại lớp học.

PGS. TS Lê Huy Trọng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày những điểm mới của Luật KTNN năm 2015

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Phan Sỹ Hùng – Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia cho biết, lớp học được tổ chức theo Quyết định số 837/KH-KTNN của KTNN về triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015, nhằm giới thiệu cho cán bộ, kiểm toán viên của KTNN chuyên ngành Ia những nội dung sửa đổi, những điểm mới của Luật KTNN năm 2015 so với Luật KTNN năm 2005. Để lớp học đạt được chất lượng và hiệu quả, ông Phan Sỹ Hùng đề nghị các cán bộ, kiểm toán viên tham dự tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm bắt các nội dung được báo cáo viên trình bày, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của đơn vị để cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm.
 
Báo cáo tại lớp tập huấn, PGS. TS Lê Huy Trọng cho biết, ngày 24/6/2015, Luật KTNN (sửa đổi) được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Đây là sự kiện trọng đại của KTNN tiếp theo sự kiện địa vị pháp lý của KTNN và Tổng Kiểm toán nhà nước được Hiến định trong Hiến pháp năm 2013, đặt dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật nhà nước nói chung và lĩnh vực tài chính, ngân sách nói riêng.
 
Luật KTNN (sửa đổi) được thông qua nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về KTNN, đồng thời khắc phục những tồn tại, bất cập của Luật KTNN hiện hành, tạo cơ sở quan trọng cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động KTNN. Luật gồm 9 chương, 73 điều (tăng 1 chương, giảm 3 điều so với Luật KTNN năm 2005), quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của KTNN; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động KTNN.
 
Tại buổi tập huấn, PGS.TS Lê Huy Trọng đã trình bày cụ thể với cán bộ, kiểm toán viên KTNN chuyên ngành Ia những điểm mới cơ bản trong Luật KTNN năm 2015 so với Luật KTNN 2005, cụ thể về: Phạm vi, đối tượng kiểm toán; Giá trị pháp lý của Báo cáo kiểm toán; Tổng Kiểm toán nhà nước; Kiểm toán viên nhà nước; Thời hạn kiểm toán; Công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đến Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đối với hoạt động của KTNN. Ông Lê Huy Trọng cũng chỉ rõ, Luật KTNN năm 2015 đã bỏ nội dung Điều 75 của Luật 2005 về Kiểm toán lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Chính vì vậy, trong quá trình kiểm toán của mình, KTNN chuyên ngành Ia cần nghiên cứu, đề xuất thực hiện những nội dung kiểm toán sao cho đúng Luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động của lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

          
Ông Trịnh Mạnh Hoán - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia phát biểu tại buổi sinh hoạt chính trị của đơn vị
 
* Sau buổi tập huấn, KTNN chuyên ngành Ia tiếp tục có buổi sinh hoạt chính trị về 03 nội dung: Một số điểm cơ bản về công tác đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị trong quý 4/2015 và năm 2016; Tổ chức bộ máy, biên chế của đơn vị; Quán triệt một số chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước về tiếp tục tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của các đoàn kiểm toán, các kiểm toán viên và công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết cuối năm 2015./.
 

M. Thúy
 

Các bài đã đăng