Luật KTNN sửa đổi 2015
KTNN chuyên ngành V tập huấn về Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 29/9/2015, tại cơ sở II Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 68 Trần Thái Tông, Hà Nội, KTNN chuyên ngành V đã tổ chức tập huấn Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) cho các cán bộ, công chức, kiểm toán viên của đơn vị. PGS.TS Lê Huy Trọng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tại lớp học.

Toàn cảnh lớp học

Lớp học được tổ chức theo Quyết định số 837/KH-KTNN của KTNN về triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015, nhằm giới thiệu cho cán bộ, công chức, kiểm toán viên của KTNN chuyên ngành V những nội dung sửa đổi, những điểm mới của Luật KTNN năm 2015 so với Luật KTNN năm 2005.
 
Theo PGS.TS Lê Huy Trọng, ngày 24/6/2015, Luật KTNN (sửa đổi) được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Luật KTNN (sửa đổi) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của KTNN; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động KTNN. Đây là sự kiện trọng đại của KTNN tiếp theo sự kiện địa vị pháp lý của KTNN và Tổng Kiểm toán nhà nước được Hiến định trong Hiến pháp năm 2013, đặt dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật nhà nước nói chung và lĩnh vực tài chính, ngân sách nói riêng.
 
Với 9 chương, 73 điều, tăng 1 chương, giảm 3 điều, trong đó bổ sung 11 điều mới và bỏ 14 điều của Luật năm 2005, Luật KTNN (sửa đổi) đã kịp thời cụ thể những quy định về KTNN trong Hiến pháp, khắc phục những tồn tại, bất cập của Luật KTNN năm 2005, tạo cơ sở quan trọng cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động KTNN.
 
Tại buổi tập huấn, PGS.Ts Lê Huy Trọng đã trình bày cụ thể với cán bộ, công chức, kiểm toán viên KTNN chuyên ngành V những điểm mới cơ bản trong Luật KTNN năm 2015 so với Luật KTNN 2005, cụ thể: Phạm vi, đối tượng kiểm toán; Giá trị pháp lý của Báo cáo kiểm toán; Tổng Kiểm toán nhà nước; Kiểm toán viên nhà nước; Thời hạn kiểm toán; Công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đến Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đối với hoạt động của KTNN.
 
Cuối buổi tập huấn, PGS.Ts Lê Huy Trọng đã giành thời gian trao đổi với các cán bộ, kiểm toán viên KTNN chuyên ngành V, giải đáp các nội dung chưa rõ về Luật KTNN năm 2015, phục vụ cho công tác chuyên môn của đơn vị như: nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng tổ kiểm toán, thành viên đoàn kiểm toán; kiểm toán các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ…/.
 

M. Thúy

Các bài đã đăng