Luật KTNN sửa đổi 2015
Họp Ban chỉ đạo triển khai thi hành Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 23/9/2015, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng – Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật KTNN (sửa đổi) đã chủ trì buổi họp trực tuyến với các đơn vị trong toàn Ngành nhằm chuẩn bị cho công tác triển khai thi hành Luật. Tham dự hội nghị có các thành viên trong Ban chỉ đạo cùng đại diện Lãnh đạo KTNN các chuyên ngành, khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS Lê Huy Trọng - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đã công bố Quyết định số 1291/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước về thành lập Ban chỉ đạo triển khai thi hành Luật KTNN (sửa đổi); trình bày Dự thảo quy chế làm việc của Ban chỉ đạo; đề xuất dự kiến Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo; nhân sự các Tiểu ban giúp việc cho Ban chỉ đạo.
 
Theo dự kiến, Ban chỉ đạo sẽ thành lập 4 Tiểu ban giúp việc gồm các Tiểu ban giúp việc: Nhóm các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ; Nhóm các văn bản về quy trình kiểm toán; Nhóm các văn bản về nghiệp vụ kiểm toán; Nhóm các văn bản khác.
 
Ông Lê Huy Trọng cho biết, trên cơ sở kết quả rà soát các văn bản, dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của KTNN, tham khảo ý kiến các đơn vị, Vụ Pháp chế đề xuất xây dựng và sửa đổi, bổ sung 27 văn bản, trong đó có 6 văn bản ban hành mới; 2 văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế 19 văn bản. Vụ Pháp chế cũng đề nghị chưa đề xuất sửa đổi ngay các Nghị quyết, Nghị định, Thông tư về phê chuẩn bảng lương, chế độ tiền lương, chế độ ưu tiên vì các quy định này, tại thời điểm hiện nay vẫn đang có hiệu lực và chưa phát sinh các bất cập.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận sôi nổi, đề xuất bổ sung, thay đổi một số nội dung trong Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo; nhân sự các Tiểu ban giúp việc cho Ban chỉ đạo… để đảm bảo hoạt động triển khai thi hành Luật KTNN đạt được hiệu quả.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng đánh giá cao những ý kiến thảo luận tại Hội nghị. Trên cơ sở các ý kiến tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán tiến hành rà soát lại tất cả các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản điều hành của toàn ngành ở từng đơn vị, phát hiện những vấn đề bất cập để từng bước giải quyết, với mục tiêu đến năm 2017 hoàn thành việc triển khai thi hành Luật. Đặc biệt là những nội dung “huyết mạch” của Luật phải được triển khai thực hiện nghiêm túc.
 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu Vụ Pháp chế tiếp tục phối hợp, trao đổi với Thủ trưởng các đơn vị trong Ngành, thống nhất phân công nhiệm vụ và bố trí nhân sự của từng Tiểu ban cho phù hợp. “Để việc triển khai công tác thi hành Luật KTNN (sửa đổi) đạt được kết quả cao nhất, tôi đề nghị các đơn vị trong toàn ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa Luật vào cuộc sống” – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước kết luận./.

M. Thúy


Các bài đã đăng