Luật KTNN sửa đổi 2015
Kiểm toán Nhà nước khu vực IV tổ chức lớp tập huấn Luật Kiểm toán Nhà nước
Sáng ngày 21/9/2015, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực IV – 49, Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, KTNN khu vực IV đã tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) năm 2015. Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí Lãnh đạo KTNN khu vực IV; toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của KTNN khu vực IV.
Tiến sĩ Đặng Văn Hải – Phó vụ trưởng vụ Pháp chế trình bày tại buổi tập huấn

Hội nghị tập huấn được tổ chức theo Kế hoạch số 837/KH-KTNN của KTNN về triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015, nhằm giới thiệu cho cán bộ, công chức, kiểm toán viên, người lao động của KTNN những nội dung sửa đổi, những điểm mới của Luật KTNN năm 2015 so với Luật KTNN năm 2005.

Phó vụ trưởng vụ Pháp chế Đặng Văn Hải đã trình bày những điểm mới cơ bản trong Luật KTNN năm 2015 so với Luật KTNN 2005, gồm những nội dung: Phạm vi, đối tượng kiểm toán; Giá trị pháp lý của Báo cáo kiểm toán; Tổng Kiểm toán nhà nước; Kiểm toán viên nhà nước; Thời hạn kiểm toán; Công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đối với hoạt động của KTNN.

Toàn cảnh buổi tập huấn Luật KTNN 2015 tại KTNN khu vực IV

Tại buổi tập huấn, 15 ý kiến trao đổi và đề xuất các quá trình thực hiện Luật KTNN 2015 đã được các cán bộ, công chức và người lao động KTNN khu vực IV  thảo luận sôi nổi./.

Diệu Linh.


Các bài đã đăng