Luật KTNN sửa đổi 2015
Hội nghị tập huấn Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 15/9/2015, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật KTNN năm 2015 lần thứ II cho các cán bộ, công chức, kiểm toán viên, người lao động của KTNN. PGS. TS Lê Huy Trọng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế; ông Đặng Văn Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tại Hội nghị.

PGS. TS Lê Huy Trọng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày những điểm mới của Luật KTNN năm 2015

Hội nghị được tổ chức theo Kế hoạch số 837/KH-KTNN của KTNN về triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015, nhằm giới thiệu cho cán bộ, công chức, kiểm toán viên, người lao động của KTNN những nội dung sửa đổi, những điểm mới của Luật KTNN năm 2015 so với Luật KTNN năm 2005.
 
Để Hội nghị đạt chất lượng và hiệu quả, Ban tổ chức đề nghị các cán bộ, công chức, kiểm toán viên, người lao động tham dự Hội nghị tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm bắt trọn vẹn các nội dung được Báo cáo viên trình bày; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của đơn vị để cùng Báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm.

          
Toàn cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Báo cáo viên tập trung trình bày những điểm mới cơ bản trong Luật KTNN năm 2015 so với Luật KTNN 2005 về: Phạm vi, đối tượng kiểm toán; Giá trị pháp lý của Báo cáo kiểm toán; Tổng Kiểm toán nhà nước; Kiểm toán viên nhà nước; Thời hạn kiểm toán; Công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đối với hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
 
Trước đó, trong tháng 8/2015, KTNN đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Luật KTNN năm 2015 lần I cho gần 200 cán bộ, công chức, kiểm toán viên, người lao động của KTNN. Theo kế hoạch, KTNN sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn về Luật KTNN năm 2015 lần III vào ngày 30/9/2015./.
 
M. Thúy
 
Luật KTNN (sửa đổi) được thông qua vào ngày 24/6/2015 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIII đã đặt dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật nhà nước nói chung và lĩnh vực tài chính, ngân sách nói riêng. Đây là sự kiện trọng đại của KTNN tiếp theo sự kiện địa vị pháp lý của KTNN và Tổng Kiểm toán Nhà nước được Hiến định trong Hiến pháp năm 2013. Với 9 chương, 73 điều (tăng 1 chương, giảm 3 điều so với Luật KTNN năm 2005), Luật KTNN (sửa đổi) đã kịp thời cụ thể những quy định về KTNN trong Hiến pháp, khắc phục những tồn tại, bất cập của Luật KTNN năm 2005, tạo cơ sở quan trọng cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động KTNN.
 
Các bài đã đăng