Đại hội Đảng bộ KTNN
Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp

* Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng KTNN tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy KTNN.

Toàn cảnh Đại hội

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 11, 12/8/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Đảng bộ KTNN long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự Đại hội có các đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên BCH TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài chính, các đồng chí Lãnh đạo KTNN, các đồng chí nguyên là lãnh đạo KTNN, Bí thư, Phó Bí thư Đảng Ủy KTNN qua các thời kỳ, các đồng chí là UV BTV, UV BCH Đảng bộ Khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Về dự Đại hội còn có 181 đại biểu đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết và nguyện vọng của 1295 đảng viên trong toàn thể Đảng bộ KTNN. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong 2 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn tất 3 phiên làm việc với những nội dung trọng tâm: Kiểm điểm, đánh giá 5 năm (2010-2015) việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN khóa V cũng như mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2015-2020; Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2010-2015; Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu Ban chấp hành (BCH), cũng như lựa chọn ra các đại biểu đại diện cho Đảng bộ KTNN dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương…   

         
Đ/c Nguyễn Hữu Vạn phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng KTNN cho rằng: Việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ trong thời gian qua thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đây chính là kết quả của sự chung sức, chung lòng, là sự kết tinh trí tuệ của các cấp ủy đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cùng với sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian vừa qua.
    
Theo đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, nhìn lại 5 năm qua, kể từ Đại hội Đảng bộ lần thứ V đến nay, toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ KTNN đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ V đề ra, từng bước được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và trở thành thiết chế quan trọng trong hệ thống chính trị của nước ta. Các mặt hoạt động trong Đảng bộ từng bước đi vào nề nếp và có hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra và đổi mới phương thức lãnh đạo. Bên cạnh những kết quả đạt được, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, Đảng bộ cũng còn những khuyết điểm, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.

         
Đ/c Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội
    
Tại Đại hội, các đại biểu cũng được nghe 7 tham luận được lựa chọn từ 13 tham luận của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN. Các tham luận tập trung vào các nội dung: Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN; Vai trò của cấp ủy đảng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Vai trò của cấp ủy đảng trong việc phát triển đảng; Đảng ủy lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết; Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng trong công tác dân vận, phối hợp với địa phương và đơn vị được kiểm toán; Vai trò của cấp ủy đảng trong công tác quản lý đảng viên trong thời gian kiểm toán;…
    
Đại hội cũng đã thảo luận nhất trí và thông qua: Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành trình Đại hội.

         
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015 - 2020
    
Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan TW, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng bộ KTNN đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Cơ bản nhất trí với các văn kiện trình Đại hội của Đảng bộ KTNN, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đồng thời có nhiều khó khăn, thách thức, khó lường, tác động đến mọi lĩnh vực xã hội trong đó có ngành KTNN, song Đảng ủy KTNN đã nỗ lực, cố gắng tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức triển khai nghiêm túc việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đảng ủy Khối, nhất là Nghị quyết số 02 về công tác tư tưởng; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chuẩn mực kiểm toán Nhà nước số 30- Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của KTNN và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

         
Đ/c Lê Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015 - 2020
    
Cũng theo đồng chí Lê Mạnh Hùng, Báo cáo chính trị trình Đại hội, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2010-2015 đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục trong thời gian tới.
    
Trao đổi về nhiệm vụ của Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực yêu cầu:
    
Một là, Ban Chấp hành  Đảng Bộ khóa VI cần phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan KTNN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đặc biệt quan tâm việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; tiếp tục triển khai sâu rộng đến các chi bộ Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về công tác chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thứ, có đủ bản lĩnh để tự phòng, chống “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, tạo sự đồng thuận, sự thống nhất cao trong các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

         
Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2015 - 2020
    
Hai là, Đảng ủy tăng cường phối hợp với Ban Cán sự, Lãnh đạo Kiểm toán phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị: đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, đổi mới nội dung phương pháp kiểm toán, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán; hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
    
Ba là, tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, để tổ chức Đảng thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của Đảng bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm: giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, cần tăng cường giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong xây dựng đảng; tăng cường công tác dân vận của Đảng.
    
Bốn là, tiếp tục công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng ủy với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan, giữa các Chi, Đảng bộ và các đơn vị trực thuộc.
    
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN, nhiệm kỳ 2015-2020 và 6 đồng chí, trong đó có 5 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII.     

         
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2015 - 2020
    
Tại Phiên họp thứ nhất, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ KTNN khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Tổng KTNN được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy KTNN; đồng chí Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng KTNN được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy. BCH nhiệm kỳ 2015-2020 cũng bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Đồng chí Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng KTNN được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
   
Tại phiên bế mạc, 100% đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu cụ thể./.

 Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 (Xếp theo thứ tự A, B, C)
 
1.    Đ/c Nguyễn Tuấn Anh
2.    Đ/c Hoàng Bổng    
3.    Đ/c Hoàng Văn Chương    
4.    Đ/c Đỗ Hồng Công    
5.    Đ/c Hà Thị Mỹ Dung    
6.    Đ/c Đào Văn Dũng    
7.    Đ/c Nguyễn Bá Dũng
8.    Đ/c Phạm Thị Thu Hà    
9.    Đ/c Vũ Thanh Hải    
10.     Đ/c Hoàng Quang Hàm    
11.     Đ/c Trần Văn Hảo    
12.     Đ/c Trần Văn Hoàng    
13.     Đ/c Phạm Văn Học    
14.     Đ/c Lê Quý Hưng    
15.     Đ/c Trần Minh Khương    
16.     Đ/c Nguyễn Văn Kỷ    
17.     Đ/c Nguyễn Hồng Long    
18.     Đ/c Lê Đức Luận    
19.     Đ/c Nguyễn Hữu Phúc    
20.     Đ/c Phạm Thanh Sơn
21.     Đ/c Hoàng Văn Sỹ    
22.     Đ/c Trương Văn Tạo    
23.     Đ/c Lê ĐìnhThăng    
24.     Đ/c Nguyễn Quang Thành    
25.     Đ/c Doãn Anh Thơ    
26.     Đ/c Hoàng Phú Thọ    
27.     Đ/c Phan Văn Thường    
28.     Đ/c Đoàn Xuân Tiên    
29.     Đ/c Nguyễn Đức Tín    
30.     Đ/c Nguyễn Huỳnh Tịnh    
31.     Đ/c Vũ Khánh Toàn
32.     Đ/c Ngô Đạt Trí
33.     Đ/c Lê Huy Trọng    
34.     Đ/c Nguyễn Anh Tuấn    
35.     Đ/c Nguyễn Hữu Vạn    
36.     Đ/c Mai Vinh    
37.     Đ/c Đào Thị Thu Vĩnh
 

Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 (Xếp theo thứ tự A, B, C)
 
1. Đ/c Nguyễn Tuấn Anh
2. Đ/c Hà Thị Mỹ Dung
3. Đ/c Đào Văn Dũng
4. Đ/c Nguyễn Bá Dũng
5. Đ/c Nguyễn Hồng Long
6. Đ/c Lê Đình Thăng
7. Đ/c Nguyễn Quang Thành
8. Đ/c Doãn Anh Thơ
9. Đ/c Đoàn Xuân Tiên
10. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn
11. Đ/c Nguyễn Hữu Vạn
 

Danh sách Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2015-2020 (Xếp theo thứ tự A, B, C)

1. Đ/c Nguyễn Mạnh Cường
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung
3. Đ/c Lại Xuân Nghị
4. Đ/c Hoàng Văn Sỹ
5. Đ/c Nguyễn Tiến Thọ
6. Đ/c Đoàn Xuân Tiên
7. Đ/c Nguyễn Đình Tuấn
Các bài đã đăng