Đại hội Đảng bộ KTNN
Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng có chiều sâu
Đồng chí NGUYỄN THÀNH NAM - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư: Thời gian qua Đảng ủy KTNN đã thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn về công tác KTGS. Chất lượng các cuộc KTGS đều đạt hiệu quả thiết thực, theo đúng mục đích, yêu cầu của kế hoạch, góp phần tích cực vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy KTNN cần tăng cường công tác KTGS đối với các chi bộ tạm thời tại đoàn kiểm toán để bảo đảm hơn nữa việc quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên trong thời gian đi kiểm toán; phát huy cao độ hiệu quả mô hình này.

Nhận thức sâu sắc về vai trò của việc kiểm tra, giám sát (KTGS) và giữ gìn kỷ luật trong Đảng nên mặc dù điều kiện công tác trong nhiệm kỳ 2010-2015 còn nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy KTNN luôn coi trọng và quan tâm thực hiện tốt công tác này. Kết quả KTGS đã trở thành điểm sáng trong công tác Đảng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng, với sự tham mưu thường xuyên và hiệu quả của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy, những năm vừa qua, Đảng ủy KTNN luôn chủ động triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác KTGS; đã kịp thời ban hành các văn bản nhằm bảo đảm việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hoạt động KTGS; hướng dẫn cấp ủy cấp dưới, UBKT cơ sở xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, gắn với việc quán triệt nội dung thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra của Trung ương và Đảng ủy cấp trên. Bên cạnh đó, Đảng ủy KTNN đã quan tâm kiện toàn UBKT của các đảng ủy trực thuộc; định kỳ nghe báo cáo và chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ KTGS; kịp thời giải quyết kiến nghị, vướng mắc của các tổ chức Đảng cấp dưới và định kỳ sơ kết, tổng kết về công tác KTGS.

Hàng năm, Đảng ủy KTNN luôn chủ động xây dựng kế hoạch công tác KTGS, đồng thời ra quyết định thành lập các đoàn KTGS và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc KTGS theo kế hoạch tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Ngoài các nội dung thường kỳ, công tác KTGS những năm gần đây được tăng cường tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI).

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy KTNN đã tiến hành 98 cuộc KTGS. Đặc biệt, công tác giám sát theo chuyên đề đã được chú trọng, đạt 20% đối với các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Hàng năm, khoảng 50% đến 70% số Đảng bộ, chi bộ trực thuộc được Đảng ủy tiến hành kiểm tra, vượt 10% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Kết quả trên đã giúp Đảng ủy, Ban cán sự Đảng nắm vững công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; kịp thời biểu dương những đơn vị, cá nhân tiêu biểu; đồng thời phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, góp phần làm trong sạch đội ngũ đảng viên.

Ngoài ra, Đảng ủy KTNN luôn chú trọng đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy và UBKT của các cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác KTGS hàng năm. Trong nhiệm kỳ qua, 100% cấp ủy và UBKT các cấp ủy trực thuộc đã thực hiện nhiệm vụ tự KTGS theo chương trình, kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ V.

Cùng với công tác KTGS, công tác thi hành kỷ luật Đảng cũng luôn được Đảng ủy KTNN chỉ đạo quyết liệt, cương quyết đấu tranh với những sai phạm, xử lý nghiêm, kịp thời những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm các nội quy, quy chế hoạt động của KTNN, vi phạm đạo đức nghề nghiệp...

Công tác KTGS của Đảng ủy KTNN cũng góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng các cấp đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Qua đó, tập thể lãnh đạo, đảng viên, kiểm toán viên các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt phát huy được tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tính tuân thủ của kiểm toán viên trong hoạt động kiểm toán. Hoạt động KTGS thực sự thiết thực, khoa học và hiệu quả, là công cụ hữu hiệu của Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2010-2015 góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.

Thông qua hoạt động KTGS đối với Đảng bộ KTNN, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư ghi nhận: Công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ KTNN chuyển biến rất tích cực; hoạt động KTGS ngày càng nề nếp và có chiều sâu, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. Với những kết quả đạt được, UBKT Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2010-2015 đã được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen và 14 đồng chí được UBKT T.Ư tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”.

Theo Báo Kiểm toán số 32/2015
Các bài đã đăng