Đại hội Đảng bộ KTNN
Đồng chí NGUYỄN THÀNH NAM - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đảng ủy KTNN đã thực hiện tốt công tác KTGS
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy KTNN đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về công tác KTGS. Chất lượng các cuộc KTGS đều đạt được hiệu quả, thiết thực, theo đúng mục đích, yêu cầu của kế hoạch, góp phần tích cực vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
Đồng chí NGUYỄN THÀNH NAM - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Trong nhiệm kỳ tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác KTGS, trước hết, Đảng ủy KTNN cần tập trung:

1- Đảng ủy cần khẩn trương xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2015-2020 và hằng năm với phương châm “giám sát mở rộng để ngăn ngừa, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để xử lý sai phạm” chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, đề ra kế hoạch kiểm tra giám sát chặt chẽ, khoa học, đạt kết quả toàn diện.

2- Đảng ủy ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đối với cán bộ; ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trên cơ sở Quy định của Đảng và quy định về phân cấp quản lý cán bộ để phù hợp với đặc điểm của Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước.

3- Chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc xây dựng quy chế làm việc của nhiệm kỳ mới; xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát cần tập trung vào: việc chấp hành sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; sinh hoạt chuyên đề; lĩnh vực kinh tế - tài chính; hành chính, công tác tổ chức - cán bộ; quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản công, mua sắm thiết bị; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; việc lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên, quần chúng và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên…

4- Đảng ủy cần chú trọng, tăng cường bồi dưỡng đối với cán bộ cấp ủy, cán bộ làm công tác KTGS bằng nhiều hình thức như: cử cán bộ đi học các lớp tập huấn do Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối tổ chức hoặc Đảng ủy KTNN phối hợp với Đảng ủy Khối tổ chức lớp tập huấn ngay tại Đảng bộ mình.

5- Do đặc thù của Đảng bộ KTNN là cán bộ, đảng viên thường đi công tác xa, dài ngày nên rất cần thành lập cũng như duy trì tốt hoạt động của các chi bộ tạm thời đối với đoàn kiểm toán; tuy nhiên việc KTGS cũng cần phải được chú trọng để đảm bảo tăng cường công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên trong thời gian đi kiểm toán. Công tác KTGS muốn đạt hiệu quả tốt đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thường xuyên, toàn diện của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy; sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo KTNN trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ và cơ quan trong sạch, vững mạnh./.

LÊ HÒA (Ghi)
Các bài đã đăng