Đại hội Đảng bộ KTNN
Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước: Sẵn sàng cho Ngày hội lớn

(kiemtoannn.gov.vn) - Từ 11 đến 12/8/2015, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến thời điểm này, Đảng ủy KTNN đã thực hiện nghiêm túc và hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị Đại hội.

Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ KTNN về công tác chuẩn bị Đại hội ngày 07/8/2015

Chỉ đạo thành công Đại hội cấp cơ sở

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 91-KH/ĐUK ngày 09/10/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy KTNN đã xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội. 

Để chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020), ngay sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng bộ KTNN đã tổ chức quán triệt đầy đủ để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và thống nhất từ cơ sở đến cấp Đảng bộ trong việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Theo đó, Ban Thường vụ thành lập 3 tiểu ban phục vụ Đại hội, gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tuyên truyền và Tổ chức Đại hội; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách từng cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức cơ sở Đảng chuẩn bị Đại hội, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị. 

            
Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã sẵn sàng 

Để đảm bảo cho đại hội ở cơ sở thành công, BTV Đảng uỷ đã thành lập 4 đoàn chỉ đạo đại hội các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc do đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước làm trưởng đoàn, tổ chức nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội, kịp thời phát hiện và xử lý những khó khăn, vướng mắc không để xảy ra những vấn đề phức tạp. Có thể khẳng định, 32 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN đã tổ chức Đại hội từ tháng 6 đến đầu tháng 7/2015 thành công tốt đẹp. Sự thành công đó đã thể hiện tâm huyết và trí tuệ của gần 1300 đảng viên trong toàn hệ thống chính trị trước Đại hội lần này. Kết quả Đại hội của các đơn vị làm lan tỏa mạnh mẽ trong toàn KTNN một tinh thần quyết tâm hăng hái thi đua lao động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến những mục tiêu mới, kế hoạch mới nhằm xây dựng, phát triển ngành KTNN lên tầm cao mới.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Đảng ủy KTNN đã hoàn thiện bản báo cáo chính trị trình đại hội với những đánh giá sâu sắc và toàn diện về thành tựu mọi mặt hoạt động trong nhiệm kỳ 5 năm qua, nêu bật ý nghĩa cũng như tổng kết những bài học kinh nghiệm quý báu để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới với ý chí và tinh thần quyết tâm cao. Nội dung các văn kiện và quy trình công tác nhân sự được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN. 

          
Các tài liệu phục vụ cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng 

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự và giới thiệu nhân sự vào cấp uỷ Đảng bộ KTNN khoá mới, cùng với cấp ủy các đơn vị trực thuộc, Tiểu ban nhân sự Đại hội  đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp, trong đó, chú trọng quy hoạch người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, bổ sung những nhân tố mới, có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, để giới thiệu tham gia cấp uỷ khoá mới; lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để xây dựng Đề án và Phương án nhân sự cho cấp ủy Đảng bộ khóa mới.
Có thể nói càng gần đến ngày khai mạc Đại hội, cán bộ, đảng viên, Kiểm toán viên, người lao động KTNN dễ dàng cảm nhận không khí chuẩn bị tích cực, khẩn trương bao trùm toàn KTNN. Từ những ngày đầu tháng 7, Đảng ủy KTNN đã lên lịch tiến độ chi tiết các công việc chuẩn bị trước thềm Đại hội và kịch bản tổ chức Đại hội, kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội, hướng dẫn đại biểu thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng tại Đại hội, hướng dẫn của Ban kiểm phiếu tổ chức bỏ phiếu… Đến nay, các văn kiện, tài liệu Đại hội đã được in ấn đầy đủ, trang trọng.

Các tổ công tác giúp việc về nội dung đại hội, trang trí, khánh tiết, tuyên truyền về đại hội, về lễ tân, hậu cần, kỹ thuật và phục vụ Đại hội đã được phân công cụ thể chức trách của từng tổ, từng cá nhân. Đến nay, mọi chương trình đều đã được rà soát kỹ càng, kiểm tra, khớp nối và tổng duyệt. Thậm chí, các phương án dự phòng phát sinh đột xuất, các phương án an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ cũng đã được đề ra.

            
Một góc của Triển lãm ảnh "Từ Đại hội đến Đại hội"

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đặc biệt quan tâm trước, trong và sau Đại hội. Bên cạnh việc chuẩn bị những nội dung tuyên truyền phong phú cho các phương tiện thông tin đại chúng, những hình thức băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích được in ấn trang hoàng rực rỡ trong và ngoài hội trường, tại khu vực trụ sở KTNN và trụ sở các đơn vị trực thuộc. Triển lãm ảnh “Từ Đại hội đến Đại hội” với hàng trăm bức ảnh về Đảng bộ KTNN nói chung và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nói riêng được chuẩn bị, in ấn đẹp với nội dung hết sức phong phú. Các phóng sự, phim tài liệu được thực hiện đều mang đậm ấn tượng về các mặt hoạt động của Đảng bộ KTNN.

Các tổ chức chính trị - xã hội trong KTNN đều có những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội. Với chủ đề của năm 2015 là “Tiến bước dưới cờ Đảng”, Đoàn Thanh niên KTNN đề nghị các các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đoàn viên thanh niên thực hiện tốt nhất các phong trào thi đua và chương trình hành động năm 2015. Đồng thời, tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp; xông pha, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Trong ngày 8/8/2015, Đoàn Thanh niên KTNN đã tổ chức Giải cầu lông Chào mừng Đại hội với sự tham gia của nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên của các đơn vị có trụ sở tại Hà Nội. 

Đại hội Đại biểu lần thứ VI của Đảng bộ KTNN  là một sự kiện trọng đại, thể hiện sứ mệnh và tầm nhìn, ý chí và khát vọng của Đảng bộ và hơn 2000 người lao động KTNN, động viên toàn ngành đẩy nhanh thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh vị thế của KTNN đã được nâng lên tầm cao mới khi địa vị pháp lý của KTNN và Tổng Kiểm toán Nhà nước được hiến định trong Hiến pháp năm 2013. Đây thực sự là Đại hội của giai đoạn phát triển mới, khí thế mới, là Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và với trách nhiệm cao nhất nhằm mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển bền vững, đồng bộ, chủ động hội nhập quốc tế, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Phương VânCác bài đã đăng