ÔNG ĐOÀN XUÂN TIÊN
 

 
 Chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ: 14/03/2011
- Sinh năm: 1960
- Quê quán: Nghĩa Hòa - Nghĩa Hưng - Nam Định
- Ngày vào Đảng CSVN: 03/01/1989
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ học vấn: Giáo sư - Tiến sĩ kinh tế
- Trình độ chính trị: Cao cấp