Đại hội Đảng bộ KTNN
Tích cực triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(kiemtoannn.gov.vn) - Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 28/7/2015 Tiểu ban Tuyên truyền và Tổ chức Đại hội đã tổ chức cuộc họp để thống nhất một số nội dung trong công tác tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội. Đồng chí Hoàng Hồng Lạc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan TW, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng KTNN, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp. Tham dự họp còn có các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền và Tổ chức Đại hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại cuộc họp, trên cơ sở báo cáo về dự thảo kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội do Tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền và Tổ chức Đại hội trình Trưởng Tiểu ban, cho thấy, công tác chuẩn bị cho nội dung tuyên truyền và tổ chức Đại hội, tập trung ở những nhiệm vụ cụ thể là: Công tác chuẩn bị kinh phí, in ấn tài liệu và mua sắm phục vụ Đại hội; công tác lễ tân khánh tiết, hậu cần phục vụ Đại hội và công tác hành chính phục vụ Đại hội. Để triển khai các nhiệm vụ trên, Tiểu Ban Tuyên truyền và Tổ chức Đại hội cũng đề xuất thành lập 3 nhóm công tác, ứng với 3 nhiệm vụ chính để giúp việc Tiểu ban triển khai công việc, đảm bảo thành công cho Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Hồng Lạc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan TW, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng KTNN Trưởng Tiểu ban nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ được tổ chức vào ngày 11, 12/8/2015, vì vậy, nhiệm vụ từ nay đến ngày tổ chức Đại hội là hết sức nặng nề, công tác tổ chức phục vụ và tuyên truyền cho sự kiện chính trị quan trọng cần được tập trung vào thời điểm trước, trong và sau ngày tổ chức Đại hội.
 
Theo đánh giá của đồng chí Phó Bí thư thường trực, những nội dung thuộc Kế hoạch số 68-KH/ĐU ngày 6/4/2015 về tuyên truyền đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã và đang được triển khai tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, thời điểm này, Tiểu ban Tuyên truyền và Tổ chức Đại hội cần đẩy mạnh thực hiện một số công việc cụ thể sau: Rà soát lại tất cả các công việc đã được phân công; hoàn tất danh sách, thành phần đại biểu khách mời, giấy mời theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy; công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết cho những ngày diễn ra Đại hội cần được chuẩn bị kịp thời, chu đáo và hoàn tất trước ngày 10/8/2015; tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền qua các hình thức pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, treo cờ tổ quốc, triển lãm ảnh, phim tài liệu từ Đại hội đến Đại hội… và chia thành 2 đợt cao điểm, trước và trong ngày diễn ra đại hội, kể từ ngày 2/8/2015; phát hành Báo Kiểm toán số đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VI; các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội cần tập luyện và tổ chức sôi nổi, tạo nên không khí phấn khởi trong toàn Đảng bộ.  
 
Đồng chí Hoàng Hồng Lạc yêu cầu, ngay sau cuộc họp, đề nghị các thành viên trong Tiểu ban tập trung triển khai nhiệm vụ theo phân công, đảm bảo đúng tiến độ, có đôn đốc, giám sát, kiểm tra từng công việc cụ thể; giao Văn phòng Đảng-Đoàn thể phối hợp với Văn phòng KTNN, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo việc phục vụ thật tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020./.

P.Vân

Các bài đã đăng