Đại hội Đảng bộ KTNN
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Thường trực Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước về chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

(kiemtoannn.gov.vn) – Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/ĐUK ngày 09/10/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 24/7/2015, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối đã làm việc với Thường trực Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước (KTNN) để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy, cũng như các công tác chuẩn bị Đại hội trước khi KTNN tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Hoàng Hồng Lạc thay mặt Thường trực Đảng ủy KTNN báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Khối, có đồng chí Đào Ngọc Dung, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy và đại diện lãnh đạo các Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Đảng ủy… Về phía KTNN, có đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng KTNN; đồng chí Hoàng Hồng Lạc, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối, Phó Bí thư thường trực, Phó Tổng KTNN; các đồng chí trong Ban tổ chức Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Đảng-Đoàn thể KTNN. Đồng chí Đào Ngọc Dung chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thay mặt Thường trực Đảng ủy, đồng chí Hoàng Hồng Lạc đã báo cáo về công tác tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, tính đến ngày 08/7/2015 có 32/32 đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành đại hội theo kế hoạch đề ra. Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, bảo đảm các trình tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau đại hội. Các đại hội đều thông qua báo cáo chính trị và đề ra nghị quyết của đại hội trong nhiệm kỳ 2015 -2017 (đối với các chi bộ trực thuộc) và nhiệm kỳ 2015- 2020 (đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận) phù hợp với tình hình của  Đảng ủy KTNN và tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Bên cạnh đó, việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp trên và dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ KTNN được tổ chức với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều ý kiến tham gia có chất lượng. 

Tại các đại hội, công tác nhân sự cấp ủy, về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm theo đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên, bảo đảm đúng nguyên tắc trong bầu cử, phát huy được tính công khai, dân chủ trong Đảng. Hầu hết các đại hội đều bầu một lần đủ số lượng cấp ủy viên do đại hội xác định, đúng cơ cấu và định hướng. Nhân sự được giới thiệu đều đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hầu hết đều thuộc quy hoạch cấp ủy và gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị. Đồng chí Hoàng Hồng Lạc khẳng định: Đây chính là cơ sở để Ban cán sự Đảng, Đảng ủy cũng như Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN chuẩn bị tốt cho đề án, phương án công tác nhân sự BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2015-2020. Đề án nhân sự đảm bảo bám sát theo hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối, đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu về độ tuổi, giới.

          
Đồng chí Đào Ngọc Dung phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Trao đổi về công tác tổ chức đại hội trong toàn Đảng bộ cũng như quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI, đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối cơ bản nhất trí cho rằng: Công tác chỉ đạo, triển khai Đại hội Đảng các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN cũng như quá trình chuẩn bị cho Đại hội đại biểu KTNN lần thứ VI được diễn ra nghiêm túc và chuyên nghiệp, đặc biệt đã bám sát theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên cũng như căn cứ trên tính đặc thù của đơn vị. Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề nghị Đảng bộ KTNN bổ sung, hoàn thiện vào dự thảo Báo cáo chính trị kết quả thực hiện một số nghị quyết và hướng dẫn của Đảng cấp trên về về công tác tổ chức, sinh hoạt đảng; công tác tư tưởng; công tác kiểm tra giám sát...

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Hữu Vạn đã phát biểu làm rõ hơn một số nội dung xoay quanh công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội, công tác nhân sự cấp ủy cũng như xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thời gian, chương trình  tổ chức Đại hội. Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội đại biểu KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến tổ chức vào ngày 12/8/2015 và diễn ra trong 1,5 ngày với nội dung, kết cấu chương trình đảm bảo theo đúng hướng dẫn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Ngọc Dung hoan nghênh những kết quả tích cực tại các đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ KTNN cũng như tinh thần nghiêm túc, khẩn trương trong việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI. Cơ bản đồng ý với những ý kiến trao đổi của Thường trực Đảng ủy KTNN, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu: Đảng bộ KTNN tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự Đại hội, để tổ chức thành công đại hội theo kế hoạch đã đề ra; bảo đảm những tư tưởng chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra sẽ được triển khai tổ chức tốt trên thực tế, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./. 

Phương Vân

Các bài đã đăng