Đại hội Đảng bộ KTNN
Đại hội Chi bộ Thanh tra Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 8/7/2015, tại Hà Nội, Chi bộ Thanh tra Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban Cán sự, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng KTNN đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể và toàn thể đảng viên Chi bộ Thanh tra KTNN.
Toàn cảnh Đại hội
Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2013 - 2015, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và các nhiệm vụ khác được giao. Ngay từ khi thành lập, cấp ủy và lãnh đạo đơn vị đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là kịp thời hình thành, xây dựng phương pháp thanh tra theo đặc thù riêng vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật vừa phù hợp với hoạt động của KTNN. Đơn vị đã mạnh dạn triển khai các Đoàn thanh tra trách nhiệm người đứng đầu và thanh tra hoạt động Đoàn kiểm toán theo hướng tiếp cận thực tế để tìm ra phương pháp thanh tra phù hợp với mô hình và hoạt động của toàn Ngành. Đến nay, sau một thời gian áp dụng Quy trình thanh tra của KTNN, đơn vị đã hình thành được phương pháp và những kỹ năng cơ bản trong công tác thanh tra hoạt động kiểm toán.

Tính từ ngày thành lập 15/3/2013 đến ngày 31/12/2014, đơn vị đã thực hiện 18 cuộc thanh tra, trong đó 07 cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý điều hành, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và người đứng đầu đơn vị; 11 cuộc thanh tra hoạt động Đoàn kiểm toán, đạt 100% so với kế hoạch. Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, đến thời điểm tháng 5/2015, Thanh tra KTNN đã tổ chức thanh tra trách nhiệm người đứng đầu đơn vị tại KTNN khu vực IV, XIII; đang thực hiện thanh tra 03 Đoàn thanh tra hoạt động kiểm toán thuộc KTNN chuyên ngành IV, khu vực III, X…

Qua công tác thanh tra, KTNN kịp thời biểu dương những mặt tích cực và chấn chỉnh một số hạn chế của các đơn vị; kiến nghị sửa đổi kết quả, báo cáo kiểm toán, bổ sung bằng chứng kiểm toán, qua đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức và người lao động của KTNN; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán nhà nước.    
 
Cũng trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo sát sao, nhất là phòng chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán, việc theo dõi, giám sát phòng ngừa tham nhũng được thực hiện thường xuyên. Công tác phối hợp với Vụ Tổng hợp và các đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng của KTNN được làm tốt; định kỳ hàng quý, năm cung cấp số liệu để xây dựng Báo cáo phòng chống tham nhũng và báo cáo chuyên đề theo đúng yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Các đảng viên thuộc Chi bộ Thanh tra KTNN bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2017

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể … luôn được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Trong nhiệm kỳ 2013-2015, Chi bộ đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, chú trọng công tác phát triển đảng. Chi bộ đã cử 02 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được cấp giấy chứng nhận; phân công đảng viên chính thức hướng dẫn, giúp đỡ 05 quần chúng phấn đấu vào đảng; có 02 đảng viên được công nhận đảng viên chính thức; kết nạp được 02 đảng viên mới.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước, Chi bộ Thanh tra KTNN xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ tới là: “Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiều sáng tạo; xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; chủ động và có phương thức lãnh đạo khoa học; quyết tâm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

BCH Chi bộ Thanh tra KTNN nhiệm kỳ 2015-2017

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Hoàng Quân khẳng định: Nhiệm kỳ 2013-2015, Chi bộ Thanh tra KTNN đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Các mặt công tác của đơn vị đã bám sát mục tiêu, nội dung, tiến độ; chất lượng thanh tra có những kết quả đáng khích lệ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương cho hoạt động kiểm toán của KTNN.

Bày tỏ sự thống nhất và đánh giá cao với nội dung các văn kiện trình Đại hội và các ý kiến đóng góp tại Đại hội, Phó Tổng KTNN đề nghị, nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm là tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và và sức chiến đấu của Chi bộ, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, cán bộ, đảng viên cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghiệp vụ chuyên môn, có quan điểm lập trường vững vàng, đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động để xây dựng một tập thể vững mạnh. Đồng thời, đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát của chi ủy; nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề sát với yêu cầu lãnh đạo của chi bộ; tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; đề cao vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cấp ủy; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương kỷ luật; đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy.

Đ/c Lê Hoàng Quân trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đ/c Hoàng Văn Chương

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2017 và các chức danh chủ chốt trong cấp ủy. Đồng chí Hoàng Văn Chương, Chánh Thanh tra được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Hoàng Quân đã trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Hoàng Văn Chương, Chánh Thanh tra KTNN./.
Các bài đã đăng