Đại hội Đảng bộ KTNN
Đại hội Đảng bộ Vụ Tổng hợp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 6/7/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Vụ Tổng hợp - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Hoàng Hồng Lạc, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đồng chí Vũ Văn Họa, Ủy viên Ban cán sự, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể và các đảng viên thuộc Đảng bộ Vụ Tổng hợp.
Đồng chí Hoàng Hồng Lạc phát biểu chỉ đạo Đại hội
Báo cáo chính trị của Đảng bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2013-2015 trình Đại hội được đồng chí Nguyễn Minh Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Vụ trưởng trình bày đã kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2015 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Vụ Tổng hợp đã lãnh đạo đơn vị làm tốt chức năng tham mưu Lãnh đạo KTNN trong quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán.

Cấp uỷ đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Vụ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên, công chức phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu Tổng Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của Ngành đáp ứng tình hình thực tế của từng năm cũng như yêu cầu của Quốc hội; tham mưu Lãnh đạo KTNN ban hành nhiều văn bản để tổ chức thực hiện và kiểm tra, kiểm soát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán, góp phần tăng cường chất lượng hoạt động kiểm toán.

Bên cạnh đó, công tác tham mưu chuẩn bị ý kiến đối với dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW hàng năm; thẩm định kế hoạch, báo cáo kiểm toán; báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán; quản lý tiến độ và tổng hợp kết quả kiểm toán; trả lời khiếu nại của các đơn vị được kiểm toán và công tác phòng chống tham nhũng luôn được được Đảng ủy, Lãnh đạo Vụ quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên đã đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin cho Đảng ủy KTNN, Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán, đồng thời làm căn cứ lập các báo cáo chuyên đề về hoạt động kiểm toán, công tác phòng chống tham nhũng để gửi các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Toàn cảnh Đại hội

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Vụ thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành KTNN  đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cũng như toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị, tạo điều kiện cho công chức, đảng viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tập thể Vụ ngày càng vững mạnh. Đảng ủy đơn vị cũng tập trung chỉ đạo nghiêm túc, thường xuyên việc thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng tiêu cực.

Đảng bộ Vụ luôn xác định công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên đã quan tâm, làm tốt công tác tư tưởng, khuyến khích, động viên và chú trọng bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú trong đơn vị rèn luyện, phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Vụ đã phân công nhiệm vụ cho các đảng viên giúp đỡ 10 quần chúng tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng; tổ chức kết nạp Đảng cho 08 quần chúng, chuyển đảng chính thức cho 05 đảng viên dự bị.

Đảng viên Đảng bộ Vụ Tổng hợp bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, với mục tiêu tổng quát “Tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển toàn diện; khai thác mọi nguồn lực để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020”, Đảng bộ bộ phận Vụ Tổng hợp tiếp tục xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của đơn vị. Đảng bộ và từng chi bộ cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng cơ sở trong điều hành, duy trì và phát huy khối đoàn kết nội bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ thông qua duy trì chế độ sinh hoạt đảng định kỳ, xây dựng tập thể đơn vị ngày càng vững mạnh.

Ban chấp hành Đảng bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Hồng Lạc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy KTNN đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy và toàn thể đội ngũ công chức, đảng viên trong Đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua đã xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2013-2015. Những thành tích đó là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Bày tỏ sự thống nhất và đánh giá cao với nội dung các văn kiện trình Đại hội và các ý kiến đóng góp tại Đại hội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị: Trong hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ tới, BCH Đảng bộ cần quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo chính trị. Theo đó, Đảng bộ Vụ cần bám sát mục tiêu, phương hướng tổng quát của Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 để cụ thể hóa thành chương trình công tác của Đảng bộ. BCH Đảng bộ cần nâng cao hơn nữa công tác Đảng, đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp hoạt động; nâng cao chất lượng hoạt động của BCH. Đặc biệt, Đảng bộ cần làm tốt công tác quản lý cán bộ đảng viên cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên, phát huy hơn nữa tính tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên trong Đảng bộ.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với không khí dân chủ, đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao của toàn thể đại biểu, Đại hội đã sáng suốt, lựa chọn, bầu cấp ủy mới gồm 07 đ/c có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng yêu cầu lãnh đạo Đảng bộ trong giai đoạn mới. Đồng chí Đào Văn Dũng, Vụ trưởng được Đại hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ; đồng chí Nguyễn Minh Giang, Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ. Đại hội cũng đã bầu 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI./.


Các bài đã đăng