Đại hội Đảng bộ KTNN
Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 2/7/2015, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng KTNN đã tới dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể và toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ.
Toàn cảnh Đại hội
Theo Báo cáo chính trị của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB) nhiệm kỳ 2013-2015 trình Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, Đảng uỷ và Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong ngành, Chi ủy Chi bộ Vụ TCCB cùng lãnh đạo Vụ đã chỉ đạo Chi bộ thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ với nhiều kết quả nổi bật.

Cấp ủy Chi bộ và Lãnh đạo Vụ TCCB đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng văn bản về công tác tổ chức cán bộ của Ngành. Theo đó, các văn bản về công tác tổ chức cán bộ do Vụ TCCB tham mưu, ban hành trong nhiệm kỳ 2013-2015 đã đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý của ngành, từng bước đáp ứng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của KTNN; đảm bảo các hoạt động của KTNN nói chung và công tác tổ chức cán bộ nói riêng ngày càng được chuẩn hoá.

Cấp ủy cùng Lãnh đạo đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 và mục tiêu số 2 trong giai đoạn 2013-2017 thông qua công táctham mưu Tổng KTNN thành lập phòng nghiệp vụ thuộc KTNN khu vực, chuyên ngành theo hướng chuyên sâu; hoàn thành việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy để xác định biên chế cơ cấu công chức của các đơn vị trực thuộc phục vụ cho việc xây dựng Đề án tuyển dụng công chức KTNN năm 2013 – 2014; thành lập một số đơn vị cấp Vụ, cấp phòng mới phù hợp với thực tiễn phát triển của Ngành trong bối cảnh mới.

Trong nhiệm kỳ qua với yêu cầu nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng kế hoạch tổng hợp, kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ đã phối hợp các đơn vị trong toàn ngành tìm hiểu những mặt được và chưa được, những tồn tại để tham mưu hoàn thiện Đề án tăng cường năng lực đối với đội ngũ làm công tác kế hoạch - tổng hợp, pháp chế, chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán. Hiện nay, hệ thống công chức thực hiện chuyên trách ổn định các nhiệm vụ này tại các đơn vị KTNN chuyên ngành và khu vực.

Một trong những kết quả nổi bật của Vụ TCCB trong nhiệm kỳ qua là công tác tuyển dụng công chức; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, kiểm tra, đánh giá, xử lý kỷ luật công chức đã được đơn vị thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy định của Nhà nước và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho hàng ngàn lượt công chức, Kiểm toán viên cũng được đơn vị chú trọng đẩy mạnh. Các chương trình, tài liệu luôn được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức KTNN “Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng”, góp phần xây dựng nền công vụ của KTNN: Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi ủy thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho các đảng viên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”… Với việc coi trọng và thường xuyên quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cấp ủy, nhiệm kỳ qua, tình hình tư tưởng công chức, viên chức trong Chi bộ tương đối ổn định, đảng viên đã giữ được phẩm chất, đạo đức tốt, gương mẫu trong công tác, tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công chức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có trình trạng suy thoái về đạo đức lối sống của đảng viên.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 -2017, Chi bộ Vụ TCCB tập trung bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành để thực hiện việc phát triển hệ thống tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ kiểm toán viên về số lượng, cơ cấu, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp hóa của đội ngũ công chức trong giai đoạn từ 2013-2017.

Đ/c Nguyễn Hữu Vạn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng KTNN Nguyễn Hữu Vạn khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2013-2015, với sự đoàn kết trong Chi bộ và tập thể Vụ, Chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch công tác hàng năm, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của ngành.

Bày tỏ sự thống nhất và đánh giá cao với các văn kiện của cấp ủy Chi bộ Vụ TCCB, các ý kiến tham luận tại Đại hội cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2017, đồng chí Bí thư Đảng ủy KTNN đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Vụ TCCB cần tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác, đặc biệt kế hoạch công tác hàng năm, thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Ngành, với các nội dung:

Thứ nhất, trên cơ sở luật KTNN sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, đơn vị chủ động tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Tổng KTNN tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác tổ chức cán bộ; hoàn thiện và phát triển hệ thống tổ chức bộ máy; xây dựng, xác định vị trí việc làm của KTNN nhằm từng bước xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác tổ chức cán bộ một cách đồng bộ; từng bước tăng cường đội ngũ đảm bảo đầy đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý và chất lượng cao; từng bước nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp đội ngũ công chức, kiểm toán viên thông qua đào tạo, bồi dưỡng.

Thứ hai, về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phải thể hiện được vai trò tiên phong gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo chính trị của Chi bộ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của Cấp ủy; đồng thời chú trọng đúng mức vai trò quản lý điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền, vai trò vận động, giáo dục, thuyết phục của công tác dân vận .., từ đó phát huy sức mạnh của đảng viên, quần chúng, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao.

Ban chấp hành Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban chấp hành Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2017 đảm bảo đủ về cơ cấu giới và độ tuổi. Đồng chí Doãn Anh Thơ, Vụ trưởng được Đại hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Đỗ Văn Tạo, Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI./.


Các bài đã đăng