Đại hội Đảng bộ KTNN
KTNN khu vực IX: Tăng cường xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; trách nhiệm, kỷ cương và đổi mới
(kiemtoannn.gov.vn) - Trong không khí phấn khởi thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước (KTNN), ngày 30/6/2015, tại Tiền Giang, Chi bộ KTNN khu vực IX trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đoàn Xuân Tiên, Ủy viên Ban cán sự, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng KTNN dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đồng chí Phan Thị Lương, Phó Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, TP. Công tác Đảng, Văn phòng Đảng-Đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, đảng viên KTNN khu vực IX.
Toàn cảnh Đại hội
Đại hội Chi bộ KTNN khu vực IX nhiệm kỳ 2015 - 2020 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của Cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra cũng như đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo chính trị của Chi bộ KTNN khu vực IX trình Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Chi ủy KTNN khu vực IX đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các lĩnh vực công tác khác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, đóng góp vào thành tích chung của Ngành. Trong nhiệm kỳ, Chi ủy đã lãnh đạo hoàn thành 19 cuộc kiểm toán. Kết quả xử lý tài chính thông qua hoạt động kiểm toán trong 5 năm là 2.851,84 tỷ đồng, trong đó: Các khoản tăng thu là 515,4 tỷ đồng; các khoản giảm chi là 254,7 tỷ đồng; các khoản phải nộp, phải hoàn trả là 1.991,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác là 90,04 tỷ đồng. Kết quả hoạt động kiểm toán đã cung cấp nhiều thông tin sát thực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND các cấp trong việc quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước ngày càng hiệu quả hơn.

Bên cạnh công tác kiểm toán, Chi ủy luôn bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy, Tổng KTNN về công tác cán bộ để tập trung chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự cơ quan. Công tác sắp xếp, bố trí, quy hoạch, đánh giá bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của KTNN. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được đẩy mạnh và đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức. Hàng năm, đơn vị tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nội bộ để cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho công chức, kiểm toán viên; động viên, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để công chức kiểm toán viên tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, KTNN khu vực IX có 100% công chức có trình độ đại học, hơn 20% công chức có trình độ thạc sĩ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi ủy đã thực hiện việc củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng. Chi ủy thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho các đảng viên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Hàng năm, Chi ủy xây dựng Chương trình công tác năm và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác đề ra. Tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt của Chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới. Chi ủy thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với các đoàn kiểm toán do đơn vị chủ trì thực hiện. Các chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đều đảm bảo duy trì 3 kỳ sinh hoạt/cuộc kiểm toán. Nội dung sinh hoạt chi bộ thực hiện đầy đủ theo quy định, chú trọng công tác giám sát, quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, kiểm toán viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn, không để phát sinh các trường hợp đảng viên, kiểm toán viên vi phạm pháp luật.  

Công tác phát triển đảng viên được Chi bộ thực hiện đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục; quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ, đã trình Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN xét, quyết định kết nạp 05 đảng viên (đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần I đề ra); đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 01 đảng viên Chi bộ.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ KTNN khu vực IX xác định: Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; Kịp thời triển khai quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, góp phần thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VI và Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020.

Đ/c Đoàn Xuân Tiên tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ KTNN khu vực IX nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đoàn Xuân Tiên, Ủy viên Ban cán sự, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng KTNN đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, đồng thời yêu cầu Chi bộ cần khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, trên cơ sở nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đã được Đại hội chỉ ra. Về các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị: Chi bộ cần bám sát mục tiêu tổng quát của Đảng bộ KTNN và cụ thể hóa các nội dung được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội, tập trung xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về mặt chính trị, tư tưởng, lẫn chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xứng đáng cho sự phát triển của Đảng bộ KTNN nói chung và Chi bộ KTNN khu vực IX nói riêng.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn việc học tập với công tác xây dựng Đảng và thực hiện Nghị quyết Trung ương IV.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành Chi bộ KTNN khu vực IX lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đảm bảo đủ về cơ cấu giới và độ tuổi. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Tịnh, Kiểm toán trưởng được Đại hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó Kiểm toán trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cùng bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI.

Văn Thảo

Các bài đã đăng