Đại hội Đảng bộ KTNN
Đại hội Đảng bộ bộ phận Văn phòng KTNN lần thứ II: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 30/6/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Đảng bộ bộ phận Văn phòng KTNN tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Đại hội, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể cùng toàn thể cán bộ đảng viên Đảng bộ bộ phận Văn phòng KTNN.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ VP KTNN nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội được đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng KTNN trình bày đã kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015 cũng như đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ bộ phận Văn phòng KTNN đã lãnh đạo đơn vị làm tốt chức năng tham mưu và hậu cần phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của Lãnh đạo KTNN với những thành tích đáng ghi nhận trên các mặt công tác: thư ký-tổng hợp, hành chính, tài chính-kế toán, quản trị, đầu tư xây dựng cơ bản, thi đua-khen thưởng, quan hệ công chúng và quản lý phương tiện, tài sản.

Văn phòng đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu giúp Lãnh đạo KTNN theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch công tác toàn ngành và Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; chủ động xây dựng các báo cáo định kỳ và các báo cáo chuyên đề; chất lượng công tác tham mưu, thẩm định hồ sơ, tài liệu trình Lãnh đạo KTNN đã có sự chuyển biến tích cực do áp dụng quy trình, mẫu phiếu xử lý công việc trong khâu thẩm định, soát xét hồ sơ trình.  Ngoài ra, công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện các sự kiện quan trọng của ngành đã có kinh nghiệm, nề nếp và chu đáo hơn, đặc biệt là lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập KTNN.

          
Toàn cảnh Đại hội

Bên cạnh đó, việc đảm bảo kinh phí, đảm bảo hậu cần cơ bản đáp ứng được yêu cầu của toàn ngành và khối cơ quan KTNN trên cơ sở công khai, minh bạch, đúng chế độ và đảm bảo tính hiệu quả trong sử dụng ngân sách nhà nước. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Văn phòng tiếp tục chủ trương tập trung hoàn thiện các văn bản, chế độ chính sách phù hợp với thực tế như: sửa đổi, bổ sung Quy chế sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được của KTNN; tham mưu cho lãnh đạo KTNN đề nghị UBTVQH bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa đổi chế độ ưu tiên cho cán bộ, công chức, người lao động của KTNN từ 2% lên 5% để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư và có nguồn kinh phí chăm lo đời sống công chức, viên chức toàn ngành.

Văn phòng cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua -khen thưởng, từ việc tham mưu xét tặng và trao thưởng kịp thời các hình thức thi đua hàng năm và từng đợt thi đua.Ngoài ra, công tác hành chính, quản trị và quản lý phương tiện đã hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp giải quyết văn bản đến; ứng dụng công nghệ thông tin trong nhận và gửi văn bản. Công tác mua sắm cũng đã chủ động hơn qua từng năm, từ việc xây dựng Quy chế phân cấp quản lý tài sản nhà nước của KTNN đến việc xây dựng và triển khai kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, cơ bản đáp ứng yêu cầu làm việc của toàn ngành. Việc quản lý phương tiện đã đi vào nề nếp, tăng cường số lượng xe, điều xe và vận hành an toàn khi tham gia giao thông.

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng đã có nhiều cố gắng, nhất là đảm bảo vốn bố trí cho các dự án và đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Trong nhiệm kỳ đã chỉ đạo hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ KTNN tại Cửa Lò, các dự án đầu tư xây dựng về cơ bản được thực hiện theo đúng tiến độ (dự án trụ sở KTNN khu vực IV, khu vực VI, khu vực VII, khu vực IX đã hoàn thành đưa vào sử dụng; dự án trụ sở KTNN khu vực VIII, XI, XII đang thi công; dự án ĐTXD trụ sở KTNN khu vực X đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án; dự án xây dựng trụ sở KTNN cơ sở II, dự kiến đến 30/7/2015 thi công xong 03 tầng hầm)

Văn phòng đã chủ động phối hợp với các đơn vị và các cơ quan truyền thông để tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của KTNN và các hoạt động lớn của ngành; tham mưu, phối hợp tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác với các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện quy chế phối hợp với những đơn vị đã ký trước đây. Công tác quản lý điều hành Trang thông tin điện tử của KTNN được chú trọng, thường xuyên biên tập, cập nhật đầy đủ, kịp thời tin tức về các hoạt động của ngành.

          
Các đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Văn phòng KTNN bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngoài công tác chuyên môn, Đảng uỷ Văn phòng đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, đã phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị đề ra chủ trương và tổ chức thực hiện về công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo và chính sách cán bộ...Trong 5 năm qua, Văn phòng đã đề xuất Tổng KTNN thành lập Phòng Quan hệ công chúng, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng theo hướng chuyên môn hóa, thành lập Phòng Lưu trữ-Thư viện nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động công tác lưu trữ, thư viện tại cơ quan KTNN và trong toàn ngành…

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã chỉ đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức và người lao động; tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành KTNN; thường xuyên phối hợp với lãnh đạo đơn vị chỉ đạo hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội. Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, hàng năm Đảng ủy đã xây dựng, ban hành kế hoạch nhằm đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cũng được Đảng ủy Văn phòng tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua hai năm thực hiện Nghị quyết, bước đầu đã có những kết quả trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần năng cao nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Đảng ủy thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, chỉ đạo các chi bộ duy trì và đổi mới chế độ, nội dung sinh hoạt phù hợp với điều kiện công tác và hoạt động đơn vị.Đảng ủy đã đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển đảng. Hàng năm đều cử đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới và quần chúng tích cực tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tiếp nhận 23 đảng viên, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 15 đảng viên, kết nạp được 16 đảng viên mới (theo Nghị quyết đại hội là 05 đến 10 đảng viên)… 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng KTNN  xác định mục tiêu tổng quát là “Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy các tổ chức đảng; đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của đơn vị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ; phấn đấu lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đảng bộ cũng xác định phương hướng của nhiệm kỳ tới là: “Tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác; tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo quyết liệt tạo sự chuyển biến đối với các mặt công tác còn hạn chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, đảm bảo trình độ, năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn 2015-2020”.

          
Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ bộ phận Văn phòng KTNN nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cấp ủy và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong nhiệm kỳ vừa qua đã  xây dựng đơn vị, thống nhất, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng KTNN nhiệm kỳ 2010-2015. Những thành tích đó rất đáng phấn khởi, tự hào và là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tiếp theo. 

Bày tỏ sự thống nhất và đánh giá cao với các văn kiện được cấp ủy Đảng bộ Văn phòng KTNN trình tại đại hội cũng như nhất trí với các ý kiến tham luận tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn cho rằng:  Văn phòng KTNN là đơn vị có tính đặc thù trong ngành, đảm nhận nhiều chức năng vừa làm tốt việc tham mưu cho Ban Cán sự, lãnh đạo KTNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác của toàn ngành đồng thời đảm bảo công tác phục vụ cho hoạt động của ngành. Với trách nhiệm lớn như vậy, trong nhiệm kỳ vừa qua, BCH Đảng bộ Văn phòng đã có nhiều giải pháp lãnh đạo Văn phòng vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới,  Đảng bộ Văn phòng KTNN cần quan tâm, bám sát mục tiêu tổng quát của Đảng bộ KTNN và triển khai nghị quyết của Đảng bộ KTNN, Đảng bộ bộ phận Văn phòng KTNN thành hiện thực; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng phát triển tổ chức Đảng. 

          
Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên Đảng bộ bộ phận Văn phòng KTNN

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Văn phòng KTNN. Đại hội cũng bầu 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ Văn phòng KTNN dự Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI.Đại hội cũng thống nhất biểu quyết giao BCH nhiệm kỳ tới tổ chức họp, bầu các chức danh chủ chốt trong cấp ủy. Kết quả, đồng chí Nguyễn Hữu Phúc được BCH tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Giáp giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết.Toàn thể đảng viên Đảng bộ Văn phòng KTNN đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phương Vân
(Ảnh: M. Thúy)

Các bài đã đăng