Đại hội Đảng bộ KTNN
Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 29/6/2015, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế- Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Ủy viên Ban Cán sự, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng KTNN đã tới dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể và toàn thể Đảng viên Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế.
Toàn cảnh Đại hội
Thay mặt Ban chấp hành (BCH) Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, đồng chí Phan Trường Giang, Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015 trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâm theo kế hoạch đề ra và đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Bám sát Chiến lược phát triển của KTNN, Kế hoạch hành động hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN đến năm 2020, Chi bộ đã tập trung chỉ đạo đơn vị tham mưu Lãnh đạo KTNN thực hiện tốt Kế hoạch đối ngoại hàng năm nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa KTNN với các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) trong cộng đồng Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Úc, … Một số hoạt động hợp tác thiết thực và hiệu quả như trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm… khai thác thế mạnh của các SAI về những lĩnh vực KTNN Việt Nam quan tâm như kiểm soát chất lượng kiểm toán; kiểm toán hoạt động; xây dựng kế hoạch kiểm toán; ứng dụng CNTT, xây dựng Luật KTNN sửa đổi… đã góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ tăng cường năng lực cho KTNN. Ngoài ra, Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị tham mưu Tổng KTNN ký lại Thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội kế toán công chứng Vương quốc Anh (ACCA) và KTNN Liên bang Nga, tiếp tục tạo ra sự gắn kết, đổi mới trong mối quan hệ hiệu quả, lâu dài.

Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nhiệm kỳ qua là Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị tham mưu Lãnh đạo KTNN tham gia tích cực các hoạt động và nội dung tại các tổ chức: Tổ chức quốc tế Các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI), ASOSAI và Tổ chức Kiểm toán tối cao ASEAN (ASEANSAI)... Đặc biệt tại Đại hội ASOSAI lần thứ 13 tổ chức tại Ma-lai-xia tháng 2/2015, KTNN Việt Nam được lựa chọn là thành viên Ban Điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024, đăng cai Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 và trở thành Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021.

Bên cạnh đó, công tác huy động các nguồn lực từ các nhà tài trợ quốc tế đã đem lại nguồn lực thiết thực cho KTNN trong việc thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020. Kết quả KTNN đã huy động khoảng 132 tỷ đồng thông qua các chương trình/dự án hỗ trợ kỹ thuật cho KTNN. Đồng thời, Chi bộ tiếp tục chỉ đạo đơn vị là đầu mối điều phối giữa KTNN và các nhà tài trợ trong việc thực hiện các cuộc kiểm toán liên quan đến đối tác nước ngoài; là đầu mối tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, tham mưu Lãnh đạo KTNN vận dụng vào thực tiễn của KTNN nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của kiểm toán viên.

Đ/c Đoàn Xuân Tiên phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp cho đảng viên, công chức và người lao động. Hoạt động của Chi bộ được duy trì nề nếp, chương trình làm việc của Chi bộ toàn khóa và hàng năm được xây dựng đầy đủ, trong đó đã xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể và đưa ra các giải pháp thực hiện nên đã tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện và giám sát chất lượng hiệu quả và đúng kế hoạch. Công tác phát triển đảng viên được Chi ủy chú trọng thực hiện. Trong nhiệm kỳ 2013-2015, Chi bộ đã trình Đảng ủy KTNN xét kết nạp được 02 Đảng viên, làm thủ tục chuyển Đảng chính thức cho 01 đồng chí...

Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế xác định mục tiêu trọng tâm xuyên suốt của nhiệm kỳ là: Tiếp tục tập trung xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng sinh hoạt của Chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; duy trì đoàn kết, chủ động sáng tạo nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Chi bộ đề ra; đề cao vai trò của người đứng đầu đơn vị gắn với phân cấp trách nhiệm quản lý và kiểm tra, giám sát; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo hiệu quả từ khâu xây dựng kế hoạch đến khâu triển khai thực hiện Kế hoạch đối ngoại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN, đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng KTNN đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2015. Đồng chí khẳng định: Chi bộ đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu Lãnh đạo KTNN thực hiện Kế hoạch đối ngoại hàng năm phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, mục tiêu của KTNN nhằm duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, các SAI trong khu vực theo chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; thu hút được nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế qua các dự án, góp phần tăng cường năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán nhà nước.

Bày tỏ sự thống nhất và đánh giá cao với nội dung các văn kiện trình Đại hội và các ý kiến đóng góp tại Đại hội, Phó Tổng KTNN đề nghị, BCH nhiệm kỳ 2015-2017 nghiên cứu những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của BCH nhiệm kỳ trước để có giải pháp khắc phục nhằm lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, Chi bộ cần chú trọng xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và chuyên môn; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt vai trò tham mưu Lãnh đạo KTNN về lĩnh vực hợp tác quốc tế. Từng cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chi bộ cần phát huy tốt vai trò của của các tổ chức đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của đoàn thể. Sau Đại hội, tập trung chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các Quy định của Chi bộ cho phù hợp với thực tiễn của đơn vị.

Đ/c Đoàn Xuân Tiên tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2015-2017

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2017 và các chức danh chủ chốt trong cấp ủy: đồng chí Hà Thị Mỹ Dung được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Phan Trường Giang được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VI.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ đã đề ra./.

Các bài đã đăng