Đại hội Đảng bộ KTNN
Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước khu vực V nhiệm kỳ 2015-2020

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 25/6/2015 tại TP. Cần Thơ, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực V tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Đại hội có các đồng chí: Đ/c Hoàng Hồng Lạc, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ, Ủy viên Ban cán sự, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy KTNN, Phó Tổng KTNN; Đ/c Cao Tấn Khổng, Ủy viên Ban cán sự - Phó Tổng KTNN; Đ/c Đinh Trọng Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Đ/c Nguyễn Bá Dũng, Chánh Văn phòng Đảng – đoàn thể cùng toàn thể 35 đảng viên của Đảng bộ cơ sở KTNN khu vực V.

Đồng chí Hoàng Hồng Lạc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đảng bộ KTNN khu vực V được thành lập trên cơ sở nâng cấp Chi bộ cơ sở KTNN khu vực V từ tháng 02 năm 2014. Trong thời gian qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác. Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong công tác kiểm toán, từ năm 2010 đến nay, KTNN khu vực V đã tổ chức thực hiện hoàn thành 27 cuộc kiểm toán (gồm 16 cuộc kiểm toán ngân sách địa phương; 01 cuộc kiểm toán tại Tổng Công ty; 06 cuộc kiểm toán các Dự án đầu tư xây dựng và 04 cuộc kiểm toán chuyên đề) với kết quả kiến nghị xử lý tài chính là 2.869.801 triệu đồng, trong đó số tăng thu, giảm chi, giảm thanh toán…là 669.785 triệu đồng, xử lý tài chính khác là 2.200.016 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động tăng cường công tác kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán về xử lý tài chính đối với các cuộc kiểm toán đã thực hiện nêu trên (sau khi đã trừ số điều chỉnh giảm kiến nghị kiểm toán) đạt 87%. Hoạt động nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, xác định trọng tâm, trọng yếu rủi ro, mục tiêu, nội dung kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với định hướng, mục tiêu chung của toàn ngành cũng được đơn vị chú trọng triển khai thực hiện.  

Một trong những kết quả quan trọng của đơn vị là chất lượng kiểm toán từng bước được nâng lên thông qua việc đổi mới nội dung và phương pháp kiểm toán; tăng cường kiểm toán tổng hợp và kiểm toán hoạt động, kết hợp giữa nhiệm vụ kiểm toán với việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết quả kiểm toán của đơn vị đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn ngừa thất thoát trong quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước ở các cấp ngân sách. Trên cơ sở đó, đã có những kiến nghị thiết thực, chỉ ra những biện pháp khắc phục nhằm quản lý chặt chẽ hơn các khoản thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chi tiêu đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả ngân sách nhà nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, việc phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên luôn được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo. Tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ có 20 đồng chí (trong đó có 04 dự bị), trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 13 đảng viên mới, đạt 260% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Số đảng viên mới được kết nạp đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ có 02 đồng chí được xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

          
Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận KTNN khu vực V nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá lại những thành tựu đã đạt được cũng như thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ KTNN khu vực V xác định mục tiêu trọng tâm xuyên suốt của nhiệm kỳ 2015-2020 là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ KTNN khu vực V trong sạch, vững mạnh; Đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu kế hoạch mà KTNN giao. Đảng bộ xây dựng một số chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; hàng năm có 100% chi bộ tiến hành tự kiểm tra, giám sát; kết nạp ít nhất từ 10 đảng viên mới trở lên; tập trung lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch của đơn vị thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017 và Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020…  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN, đồng chí Hoàng Hồng Lạc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng KTNN chúc mừng và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ KTNN khu vực V đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung được đề cập trong các văn kiện của Đại hội, đồng chí Hoàng Hồng Lạc cho rằng những kết quả cơ bản và quan trọng của khu vực V đã đóng góp vào những thành tích chung của toàn Ngành và Đảng ủy KTNN trong thời gian qua.Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cơ sở KTNN khu vực V tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Phát huy vai trò hạt nhận chính trị để lãnh đạo đơn vị vững mạnh toàn diện; Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy, chi ủy các chi bộ và nâng cao chất lượng Đảng viên.

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trịnh Minh Quan – Kiểm toán trưởng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lữ Việt Thanh – Phó Kiểm toán trưởng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ VI Đảng bộ KTNN gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.

Đỗ Trí ( KTNN KV V)

Các bài đã đăng