Đại hội Đảng bộ KTNN
Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước khu vực XII lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 26/6/2015, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực XII long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hoàng Quân - Ủy viên Ban Cán sự, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, đồng chí Phan Thị Lương – Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng phòng Công tác Đảng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể và toàn thể Đảng viên Đảng bộ KTNN khu vực XII.
Đồng chí Lê Hoàng Quân phát biểu chỉ đạo Đại hội
Thay mặt Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN khu vực XII, đồng chí Trần Minh Khương, Bí thư Đảng bộ đã trình bày Báo cáo chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2011 - 2015 trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo cho thấy, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và chỉ đạo thường xuyên của Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy KTNN, Đảng bộ KTNN khu vực XII đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán, tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và lập Báo cáo kiểm toán (BCKT) đảm bảo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Ngành. Nhiệm kỳ 2011 – 2015, Đảng ủy KTNN khu vực XII đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện 9/9 cuộc kiểm toán được giao với kết quả tốt, được lãnh đạo KTNN đánh giá cao, truy thu và xử lý tài chính hàng ngàn tỷ đồng, đồng thời cũng chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý điều hành ngân sách địa phương, trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý tài chính.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể đảng viên để học tập, thảo luận và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các quy chế, quy định của KTNN. Đảng bộ cũng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và có kết quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng”.

Về mục tiêu, phương hướng nhiểm kỳ 2015 -2020, KTNN khu vực XII xác định mục tiêu trọng tâm xuyên suốt là: Tập trung đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN khu vực XII lần thứ nhất.

Đảng bộ cũng xây dựng một số chỉ tiêu cụ thể: Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt tất cả các cuộc kiểm toán được giao hàng năm, hoàn thành tất cả các kế hoạch công tác đã xây dựng trong các năm của nhiệm kỳ; 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa (XII) và nghị quyết của Đảng bộ KTNN và Nghị quyết của Đảng bộ KTNN khu vực XII; Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tất cả các năm trong nhiệm kỳ và phấn đấu 01 năm đạt Đảng bộ tiêu biểu xuất sắc; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 10 đảng viên mới, hàng năm có 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ tiến hành tự kiểm tra, giám sát...

Đ/c Lê Hoàng Quân tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ bộ phận KTNN khu vực XII nhiệm kỳ 2015 -2020

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN, đồng chí Lê Hoàng Quân - Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, Phó Tổng KTNN đã chúc mừng và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ KTNN khu vực XII đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung được đề cập trong các văn kiện của Đại hội, đồng chí Lê Hoàng Quân cho rằng: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ KTNN khu vực XII đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đồng chí Lê Hoàng Quân đề nghị BCH nhiệm kỳ 2015-2020 cần tiếp tục hoàn thiện các văn kiện của Đại hội trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của các chi bộ trực thuộc; nghiên cứu kỹ những tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm đã nêu trong Báo cáo chính trị, để có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại; tiếp tục duy trì, phát huy những ưu điểm, những mặt đã làm được, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã xác định trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Lê Hoàng Quân tin tưởng rằng, tại Đại hội lần này, mỗi đồng chí Đảng viên của Đảng bộ KTNN khu vực XII sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của mình, lựa chọn để bầu ra BCH nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm các đồng chí có năng lực, trình độ để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN khu vực XII.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 07 đồng chí, đảm bảo đủ về cơ cấu giới và độ tuổi, trong đó: Đ/c Trần Minh Khương giữ chức Bí thư đảng ủy; Đ/c Huỳnh Thị Kim Dung giữ chức Phó Bí thư đảng ủy; Đ/c Phạm Quang Tráng giữ chức Chủ nhiệm UBKT. Đại hội bầu 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ KTNN.

Đại hội thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết, toàn thể công chức, đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ KTNN khu vực XII đã đề ra.

Ngọc Đức

 
    


Các bài đã đăng