Đại hội Đảng bộ KTNN
Đại hội Đảng bộ KTNN Khu vực VI nhiệm kỳ 2015-2020
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 28/6/2015, tại trụ sở KTNN Khu vực VI (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Đảng bộ KTNN khu vực VI đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự Đại hội có đồng chí Hoàng Hồng Lạc – Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, Ủy viên Ban Cán sự, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Ủy viên Ban Cán sự, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Chánh văn phòng Đảng Đoàn thể, cùng toàn thể cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận KTNN khu vực VI.
Đồng chí Hoàng Hồng Lạc phát biểu chỉ đạo Đại hội
Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ KTNN khu vực VI nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội được đồng chí Nguyễn Hồng Long - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI trình bày đã đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Báo cáo, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy KTNN khu vực VI đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, đảm bảo mục tiêu, nội dung và chất lượng của 29 cuộc kiểm toán. Qua đó đã phát hiện, kiến nghị xử lý tài chính hơn 4.674 tỷ đồng, tăng thu NSNN trên 483 tỷ đồng, giảm chi NSNN 434 tỷ đồng và xử lý tài chính khác trên 3.756 tỷ đồng…

Đồng chí Nguyễn Hồng Long - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI trình bày Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ KTNN khu vực VI nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội

Trong công tác tổ chức cán bộ, Đảng ủy KTNN khu vực VI luôn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các công tác như: tổ chức, sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu các phòng trực thuộc đơn vị; rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng; tăng cường số lượng, năng lực bộ máy lãnh đạo cấp phòng; thực hiện các đề án tuyển dụng, xét tuyển công chức…

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã chỉ đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức và người lao động; thường xuyên phối hợp với lãnh đạo đơn vị chỉ đạo hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội. Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, hàng năm Đảng ủy đã ban hành kế hoạch nhằm đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng ủy, xuyên suốt quá trình phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân và các tổ chức chính trị-xã hội trong đơn vị. Đảng ủy thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, chỉ đạo các chi bộ duy trì và đổi mới chế độ, nội dung sinh hoạt phù hợp với điều kiện công tác và hoạt động đơn vị. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển đảng, cử 2 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 3 đồng chí học trung cấp chính trị, 18 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, kết nạp Đảng cho 15 quần chúng ưu tú…

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán hàng năm, không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm toán tổng hợp, kiểm toán hoạt động theo hướng phát triển của ngành. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán trong việc chấp hành Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán. Đảng ủy tiếp tục quan tâm chú trọng công tác cán bộ, tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, kiểm toán viên đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng đáp ứng với yêu cầu của KTNN.

09 đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ KTNN khu vực VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Hồng Lạc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ KTNN khu vực VI đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bi thư Thường trực cho rằng: Đảng bộ đã thẳng thắn đánh giá những ưu điểm và những mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ giai đoạn 2010 - 2015. BCH Đảng bộ KTNN khu vực VI đã thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, chăm lo, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; lãnh đạo đơn vị giành được nhiều thành tích, cơ bản đáp ứng được công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng bộ còn có bộc lộ một số tồn tại, thiếu sót về vai trò, phương pháp lãnh đạo, có thời điểm tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Từ đó, đồng chí Hoàng Hồng Lạc chỉ đạo BCH Đảng bộ KTNN khu vực VI nhiệm kỳ tới cần nhanh chóng đổi mới phương pháp lãnh đạo, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng kiểm toán… Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện triển khai Nghị quyết TW 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tăng cường tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm của cấp Ủy trong công tác xây dựng Đảng…

Toàn thể Đảng viên biểu quyết Nghị quyết Đại hội.

Tại Đại hội, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, các đại biểu đã tín nhiệm bầu 09 đồng chí vào BCH Đảng bộ KTNN khu vực VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.

P.V
Các bài đã đăng