Đại hội Đảng bộ KTNN
Đại hội Chi bộ Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020
(kiemtoannn.gov.vn) -Sáng ngày 24/6/2015, tại Trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực XIII – Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chi bộ KTNN khu vực XIII đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Ông Lê Hoàng Quân - Ủy viên Ban Cán sự, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Tổng KTNN; Bà Phan Thị Lương - Ủy viên BCH Đảng ủy KTNN, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng phòng công tác Đảng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể và toàn thể Đảng viên Chi bộ KTNN khu vực XIII.
Đ/c Lê Hoàng Quân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Thay mặt Chi ủy KTNN khu vực XIII, đồng chí Hoàng Bổng - Ủy viên BCH Đảng bộ KTNN- Bí thư Chi bộ đã trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ trước trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo cho thấy, trong thời gian qua, Chi ủy KTNN khu vực XIII đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các lĩnh vực công tác khác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, đóng góp vào thành tích chung của Ngành. Đồng chí Hoàng Bổng cho biết, thực hiện kế hoạch kiểm toán được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, KTNN khu vực XIII đã tổ chức triển khai 10 cuộc kiểm toán. Kết quả xử lý tài chính thông qua hoạt động kiểm toán trong thời gian qua là là 4.690 tỷ đồng, trong đó: Các khoản tăng thu là 205 tỷ đồng, các khoản giảm chi là 176 tỷ đồng, các khoản xử lý nợ đọng, vay tạm ứng và ghi thu - ghi chi là 4.267 tỷ đồng, các khoản xử lý nộp và giảm chi khác không thuộc NSNN là 41 tỷ đồng. Kết quả hoạt động kiểm toán đã cung cấp nhiều thông tin sát thực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND các cấp trong việc quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước ngày càng hiệu quả hơn.    

Bên cạnh công tác kiểm toán, Chi ủy luôn bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy, Tổng KTNN về công tác cán bộ để tập trung chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự cơ quan. Công tác sắp xếp, bố trí, quy hoạch, đánh giá bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của KTNN. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được đẩy mạnh và đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức. Hàng năm, đơn vị tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nội bộ để cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho công chức, kiểm toán viên; động viên, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để công chức kiểm toán viên tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi ủy đã thực hiện việc củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng. Chi ủy thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho các đảng viên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác xây dựng đảng và quản lý đảng viên tại các Tổ đảng được thực hiện tương đối tốt. Công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp ủy được tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, Chi ủy đã trình Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN xét duyệt 03 hồ sơ đề nghị kết nạp đảng, tổ chức kết nạp cho 03 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 3 đồng chí, đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 03 đảng viên chi bộ. Công tác quản lý hồ sơ đảng viên được thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, mục tiêu, phương hướng được Chi bộ KTNN khu vực XIII xác định: Tập trung phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ kiểm toán nhằm đạt mục tiêu của Chi bộ KTNN khu vực XIII gắn với mục tiêu chung của Đảng bộ KTNN là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh; đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm và thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN, đồng chí Lê Hoàng Quân - Ủy viên BCS, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước biểu dương và ghi nhận những kết quả Chi bộ KTNN khu vực XIII đạt được trong nhiệm kỳ 2011 - 2015. Cơ bản nhất trí với các nội dung được đề cập trong các văn kiện của Đại hội, đồng chí Lê Hoàng Quân đề nghị BCH nhiệm kỳ 2015-2020 cần tiếp tục hoàn thiện các văn kiện của Đại hội trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của Đại hội; BCH nhiệm kỳ mới nghiên cứu những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của BCH nhiệm kỳ trước để có giải pháp khắc phục nhằm lãnh đạo, chỉ đạo toàn Chi bộ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Lê Hoàng Quân tin tưởng rằng, tại Đại hội lần này, mỗi đồng chí Đảng viên của Chi bộ KTNN khu vực XIII sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của mình, lựa chọn để bầu ra BCH nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm các đồng chí có năng lực, trình độ để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ KTNN khu vực XIII, nhiệm kỳ 2015-2010, góp phần vào thành công chung của Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ tới.

Đ/c Lê Hoàng Quân tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ KTNN khu vực XIII nhiệm kỳ 2015-2020

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 07 đồng chí, đảm bảo đủ về cơ cấu giới và độ tuổi. Đồng chí Hoàng Bổng, Kiểm toán trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Văn Hảo, Phó kiểm toán trưởng giữ chức Phó Bí thư; Đại hội cũng đã bầu 04 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 -2020.  
    
Đại hội thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết, toàn thể công chức, đảng viên trong Chi bộ đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Chi bộ KTNN khu vực XIII đã đề ra./.

Văn Núi
Các bài đã đăng