Đại hội Đảng bộ KTNN
Đại hội Đảng bộ KTNN khu vực I: Tăng cường xây dựng Đảng bộ cơ sở KTNN khu vực I trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 23/6/2015, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực I – 80 Ngọc Khánh, Hà Nội, Đảng bộ KTNN khu vực I đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự đại hội có đồng chí Hoàng Hồng Lạc – Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, Ủy viên Ban Cán sự, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng chí Cao Tấn Khổng - Ủy viên BCS, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Công đoàn KTNN cùng toàn thể cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận KTNN khu vực I.

Đồng chí Hoàng Hồng Lạc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN khu vực I trình Đại hội Đảng bộ cơ sở KTNN vực I nhiệm kỳ 2015-2020 được đồng chí Vũ Khánh Toàn – Quyền Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I cho thấy: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy KTNN, Đảng bộ KTNN khu vực I đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở KTNN khu vực I nhiệm kỳ 2010 - 2015, Nghị quyết Đảng ủy cấp trên, lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, liên tục 5 năm liền đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Trong giai đoạn 2010 - 2015, Đảng ủy KTNN khu vực I, các chi bộ trực thuộc luôn bám sát kế hoạch kiểm toán được giao, hoàn thành 47/47 cuộc kiểm toán. Hàng năm KTNN khu vực I đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết liệt về tiến độ và chất lượng công việc; Kế hoạch kiểm toán được triển khai đến từng phòng nghiệp vụ đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng gắn với luân chuyển đơn vị kiểm toán, đề cao vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán. Hoạt động của Hội đồng cấp Vụ thường xuyên được duy trì theo quy định, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, ý kiến tham gia xác đáng, nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán. 

          
Đồng chí Vũ Khánh Toàn trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Tổng hợp kết quả xử lý tài chính của 47 cuộc kiểm toán giai đoạn 2010-2015 tính đến 31/03/2015, KTNN khu vực I đã kiến nghị xử lý tài chính: 13.713,7 tỷ đồng (Tăng thu NSNN các khoản thu về thuế và thu khác 1.824,5 tỷ đồng; Giảm chi NSNN 1.789,1 tỷ đồng; khác 10.100,1 tỷ đồng); Kiến nghị UBND các cấp, các cơ quan có thẩm quyền xử lý tài chính theo quy định với tổng số: 22.511,7 tỷ đồng. Đồng thời đã kiến nghị với các địa phương, các đơn vị được kiểm toán khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, sử dụng tiền và tài sản nhà nước, góp phần từng bước đưa công tác quản lý kinh tế, tài chính ngày càng hiệu quả hơn.

Ông Vũ Khánh Toàn cho biết, Đảng bộ KTNN khu vực I luôn phát huy vai trò lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong mọi hoạt động, xây dựng và củng cố Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ban chấp hành Đảng bộ KTNN khu vực I đã thực hiện xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khóa và có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên BCH Đảng bộ theo quy định. Chương trình công tác đảng hàng năm và Chương trình kiểm tra, giám sát đảng đảm bảo đúng điều lệ, đúng hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; góp phần lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị hàng năm trong giai đoạn 2010-2015.

           
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng luôn được Đảng ủy KTNN khu vực I chú trọng triển khai thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy đã hoàn thành các thủ tục đề nghị Đảng bộ KTNN ra Nghị quyết kết nạp được 21 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 14 đảng viên dự bị. Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo luôn được Đảng ủy quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ kiểm toán viên tham gia theo học hệ đào tạo sau đạo học, để nâng cao trình độ nghiệp vụ. 
Xác định nhiệm kỳ 2015-2020 là giai đoạn KTNN tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 với mục tiêu: “Nâng cao năng lực hoạt động, hiệu lực pháp lý, chất lượng và hiệu quả hoạt động của KTNN như một công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; xây dựng KTNN có trình độ chuyên nghiệp cao, từng bước hiện đại, trở thành cơ quan kiểm tra tài chính công có trách nhiệm và uy tín, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế”; KTNN khu vực I xác định mục tiêu trọng tâm xuyên suốt của nhiệm kỳ 2015-2020 là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ KTNN khu vực I trong sạch vững mạnh; đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần cùng KTNN thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020”

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Hồng Lạc - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, Ủy viên Ban Cán sự, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ KTNN khu vực I đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung được đề cập trong các văn kiện của Đại hội, đồng chí Hoàng Hồng Lạc đánh giá: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ KTNN khu vực I đã lãnh đạo đơn vị gặt hái được nhiều thành tích, cơ bản đáp ứng được công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của đơn vị, đặc biệt trong hoạt động kiểm toán. Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, đơn vị luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của các đơn vị thuộc địa bàn kiểm toán. Đảng bộ KTNN khu vực I đã thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, luôn chăm lo, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm và có hiệu quả. 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Hoàng Hồng Lạc nhấn mạnh: Đảng bộ KTNN khu vực I cần bám sát mục tiêu, phương hướng tổng quát của Đảng bộ KTNN, qua đó hoàn thiện, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hoạt động, phù hợp với điều kiện cụ thể của Đảng bộ trong 5 năm tới. Trong đó, cần quan tâm đến một số nội dung chủ yếu sau: Đảng bộ phải luôn coi trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; Hoạt động của Đảng bộ, BCH Đảng bộ phải liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, lãnh đạo tạo điều kiện để các đoàn thể chính trị hoạt động có hiệu quả; BCH, cấp ủy các cấp cần nắm vững nghiệp vụ công tác đảng, tạo cơ sở cho việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện…

          
BCH đảng bộ bộ phận KTNN khu vực I nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tại Đại hội, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, các đại biểu đã tín nhiệm bầu 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ KTNN khu vực I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo đủ về cơ cấu giới và độ tuổi. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ VI Đảng bộ KTNN gồm 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. 

          
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội cũng thống nhất, biểu quyết giao BCH nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu Ban Thường vụ Đảng bộ và các chức danh chủ chốt Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Kết quả, đồng chí Vũ Khánh Toàn, Q. Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ; đồng chí Nguyễn Đình Sơn, Phó KTNN giữ chức Phó Bí thư; đồng chí Lê Thị Hồng Hạnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra./.

M. Thúy

Các bài đã đăng