Đại hội Đảng bộ KTNN
Đại hội Đảng bộ KTNN chuyên ngành IV lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 22/6/2015, tại cơ sở II Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 68 Trần Thái Tông, Hà Nội, Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành IV đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hoàng Quân - Ủy viên Ban Cán sự, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Tổng KTNN, bà Phan Thị Lương – Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể và toàn thể đảng viên Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành IV.

Đồng chí Lê Hoàng Quân phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành IV, đồng chí Ngô Văn Quý, Bí thư Đảng bộ đã trình bày Báo cáo chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2013 -2015 trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo cho thấy, trong thời gian qua, Đảng ủy KTNN chuyên ngành IV đã bám sát Nghị quyết đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2013 – 2015; Phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các lĩnh vực công tác khác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, đóng góp vào thành tích chung của Ngành. Năm 2014 (năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của nhiệm kỳ) là năm toàn ngành áp dụng hình thức nhật ký điện tử và thực hiện quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán. Tuy còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng song nhìn chung, các đoàn kiểm toán đều thực hiện tốt quy định của ngành. Chất lượng kiểm toán đã bảo đảm được mục tiêu như kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt.

Đồng chí Ngô Văn Quý cho biết, thực hiện kế hoạch kiểm toán được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, KTNN chuyên ngành IV đã tổ chức triển khai 12 cuộc kiểm toán. Kết quả 12 cuộc kiểm toán đã phát hành báo cáo có số kiến nghị về tài chính là 123.059 triệu đồng. Trong đó, số tăng thu NSNN tại Tổng công ty là 1.754 triệu đồng; số xử lý tài chính tại các Dự án đầu tư là 121.315 triệu đồng.

Bên cạnh công tác kiểm toán, Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo KTNN chuyên ngành IV thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và các mặt công tác khác nhằm ổn định và tăng cường hiệu quả hoạt động của đơn vị.  Ngoài ra, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và kết quả thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra giám sát, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được Đảng ủy KTNN chuyên ngành IV thực hiện tốt và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

           
Toàn cảnh Đại hội

Trong công tác xây dựng Đảng, trên cơ sở kết quả Đại hội Đảng bộ được tổ chức tháng 12/2013, Đảng ủy đã thực hiện việc củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng; Ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy; Xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và hàng năm; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng ủy viên; Tổ chức họp định kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và đề ra phương hướng cụ thể của từng quý để chỉ đạo và lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng đảng và quản lý đảng viên tại các chi bộ được thực hiện tương đối tốt; Công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp ủy được tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Nhiệm kỳ qua, căn cứ vào quyết định của Đảng ủy KTNN, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức kết nạp đảng cho 08 quần chúng ưu tú, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch đại hội nhiệm kỳ 20113 – 2015 đề ra; đề nghị Đảng ủy KTNNN ra quyết định chuyển đảng chính thức cho 07 đảng viên dự bị; tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 01 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, mục tiêu, phương hướng được Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành IV xác định: tập trung phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ kiểm toán nhằm đạt mục tiêu của Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành IV gắn với mục tiêu chung của Đảng bộ KTNN là“Tăng cường xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh; đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm và thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN, đồng chí Lê Hoàng Quân - Ủy viên BCS, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ KTNN chuyên ngành IV đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2015. Cơ bản nhất trí với các nội dung được đề cập trong các văn kiện của Đại hội, đồng chí Lê Hoàng Quân đề nghị BCH nhiệm kỳ 2015-2020 cần tiếp tục hoàn thiện các văn kiện của Đại hội trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của các chi bộ; BCH nhiệm kỳ mới nghiên cứu những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của BCH nhiệm kỳ trước để có giải pháp khắc phục nhằm lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Lê Hoàng Quân tin tưởng rằng, tại Đại hội lần này, mỗi đồng chí Đảng viên của Đảng bộ KTNN chuyên ngành IV sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của mình, lựa chọn để bầu ra BCH nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm các đồng chí có năng lực, trình độ để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN chuyên ngành IV, nhiệm kỳ 2015-2010, góp phần vào thành công chung của Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ tới. 

          
Đồng chí Ngô Văn Quý tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành IV nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 07 đồng chí vào BCH Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đảm bảo đủ về cơ cấu giới và độ tuổi. Đại hội cũng đã bầu 07 đại biểu đi dự Đại hội lần thứ VI Đảng bộ KTNN.  

Đại hội cũng biểu quyết thống nhất giao BCH nhiệm kỳ mới tổ chức phiên họp đầu tiên với nội dung chính là bầu các chức danh Bí thư và Phó Bí thư. Theo kết quả bầu cử, đồng chí Trương Văn Tạo, Phó Kiểm toán trưởng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy bộ phận KTNN chuyên ngành IV; đồng chí Trần Đình Chiến, Trưởng phòng – Chủ tịch BCH Công đoàn KTNN chuyên ngành IV giữ chức Phó Bí thư./.

M. Thúy

Các bài đã đăng