LẤY Ý KIẾN VỀ MẪU TRANG PHỤC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH ngày 29/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước; lãnh đạo Kiểm toán nhà nước đã chỉ đạo Văn phòng Kiểm toán nhà nước phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế mẫu trang phục mới của Kiểm toán nhà nước.

Để đảm bảo trang phục được sử dụng ổn định, lâu dài và phù hợp với nhu cầu của công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức lấy ý kiến tham gia của công chức, viên chức thuộc đơn vị về mẫu thiết kế trang phục của Kiểm toán nhà nước và gửi ý kiến tham gia bằng văn bản báo cáo lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (qua Văn phòng Kiểm toán nhà nước) trước ngày 16/3/2017 để Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định.

Mẫu trang phục mới của Kiểm toán nhà nước: Bấm vào đây để tải về