STTTên văn bảnThời gian lấy ý kiến  
Bắt đầuKết thúc
24. Dự thảo Nghị quyết Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 201518/08/201718/08/2017Chi tiết
25. Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước18/08/201718/08/2017Chi tiết
23. Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán13/06/201720/07/2017Chi tiết
22. Quy chế về sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước09/06/201715/07/2017Chi tiết
21. Quy chế Chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành04/05/201715/05/2017Chi tiết
20. Quy trình Kiểm toán doanh nghiệp 27/04/201727/06/2017Chi tiết
19. Quy định kiểm toán doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% Vốn Điều lệ trở xuống26/04/201726/06/2017Chi tiết
18. Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng của Kiểm toán nhà nước29/03/201729/05/2017Chi tiết
16. Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN 201520/03/201720/05/2017Chi tiết
17. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước20/03/201723/05/2017Chi tiết
15. Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình 29/12/201628/02/2017Chi tiết
13. Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương12/12/201612/02/2017Chi tiết
14. Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia12/12/201612/02/2017Chi tiết
12. Quy trình kiểm toán ngân sách trung ương (bộ, ngành) 09/12/201609/02/2017Chi tiết
11. Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước08/12/201608/02/2017Chi tiết
10. Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán Nhà nước 29/11/201629/01/2017Chi tiết
9. Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước24/10/201624/12/2016Chi tiết
8. Quy định Danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán05/10/201605/12/2016Chi tiết
7. Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng30/09/201630/11/2016Chi tiết
6. Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước20/09/201620/11/2016Chi tiết
5. Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán 07/09/201607/11/2016Chi tiết
4. Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch kiểm toán viên nhà nước25/08/201625/10/2016Chi tiết
3. Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước17/08/201617/10/2016Chi tiết
2. Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước14/07/201614/09/2016Chi tiết
1. Hồ sơ mẫu biểu kiểm toán08/07/201609/09/2016Chi tiết
Data pager
Data pager
1
Số bản ghi mỗi trang
PageSizeComboBox
select
Tổng cộng: 25 bản ghi trên tổng số 1 trang.