Luật KTNN sửa đổi 2015
Chi đoàn Thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức tập huấn Luật KTNN năm 2015
Chi đoàn Thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức tập huấn Luật KTNN năm 2015

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 5/5/2016, Chi đoàn Thanh niên Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán (Trường) tổ chức lớp tập huấn Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi năm 2015.

KTNN khu vực XIII tập huấn Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015KTNN khu vực XIII tập huấn Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015
 TS. Đặng Văn Hải

(kiemtoannn.gov.vn) - Theo quy định tại khoản 1 Điều 118 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013: “Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công”, để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) đã quy định đầy đủ hơn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước cho phù hợp với địa vị pháp lý đã được hiến định của Kiểm toán nhà nước. Luật cũng sửa đổi, bổ sung nhiều quy định bảo đảm nâng cao hơn nữa tính độc lập trong tổ chức và hoạt động của KTNN theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.
Kiểm toán nhà nước khu vực V tổ chức hội nghị tập huấn Luật KTNN năm 2015
Kiểm toán nhà nước khu vực V tổ chức hội nghị tập huấn Luật KTNN năm 2015

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 16/11/2015, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực V – Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật KTNN năm 2015 theo kế hoạch số 837/KH-KTNN của KTNN về triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015. Tham dự tập huấn có lãnh đạo, toàn thể công chức, kiểm toán viên và người lao động của KTNN khu vực V.

Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 24/6/2015, Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 08/7/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Đây là một đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta, có vị trí trung tâm trong hệ thống các quy định về kiểm tra, kiểm soát nền kinh tế, là công cụ pháp lý để tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để đổi mới toàn diện tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước, xây dựng Kiểm toán nhà nước ngày càng chính quy hiện đại.
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 24/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã biểu quyết thông qua Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi), Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016, Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) về quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước (KTNN); nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động KTNN… Đây là sự kiện có ý nghĩa đánh dấu mốc quan trọng trong việc thể chế hóa theo yêu cầu của Hiến pháp thành Luật KTNN để bảo đảm tính thống nhất, hợp Hiến hợp pháp của hệ thống pháp luật.
Cần có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong quá trình triển khai Luật KTNN (sửa đổi)
Cần có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong quá trình triển khai Luật KTNN (sửa đổi)
Khẳng định việc thông qua Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vị trí, vai trò, hiệu lực pháp lý và chất lượng hoạt động của Kiểm toán nhà nước (KTNN), PGS.TS Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cho rằng, quá trình triển khai Luật cần có sự phối hợp đồng bộ với các Luật quản lý nhà nước, Luật kinh tế khác bởi các Luật này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong hệ thống pháp luật về kinh tế - tài chính của nhà nước.
 
Website KTNN đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Đặng Văn Thanh về vấn đề trên.

(kiemtoannn.gov.vn) – Ngày 22/10/2015, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký Quyết định 1462/QĐ – KTNN ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VPQPPL) triển khai thi hành Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

Đưa Luật KTNN (sửa đổi) vào cuộc sống: Cần sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương
Đưa Luật KTNN (sửa đổi) vào cuộc sống:  Cần sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương(kiemtoannn.gov.vn) - Để Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, ông Bùi Đức Thụ - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng ngoài sự nỗ lực của KTNN còn rất cần sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, nhất là trong việc quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của Luật.
Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia tập huấn về Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)
Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia tập huấn về Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 23/10/2015, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN chuyên ngành Ia đã tổ chức tập huấn Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) cho các cán bộ, công chức, kiểm toán viên của đơn vị. PGS.TS Lê Huy Trọng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tại lớp học.

Đảm bảo chất lượng, tính khả thi của các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)
Đảm bảo chất lượng, tính khả thi của các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)
(kiemtoannn.gov.vn) - Để đảm bảo chất lượng, tính khả thi của các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi), ông Trần Đình Long - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, công tác xây dựng các văn bản này phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật đã quy định. Đồng thời, các văn bản được ban hành phải đảm bảo những yêu cầu, tiêu chí của văn bản quy phạm pháp luật.
 
Website Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đình Long về vấn đề này.