ÔNG NGUYỄN BÁ DŨNG


* Chức vụ

Chánh Văn phòng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

16/03/2015


* Sinh ngày:

1972


* Quê quán:

Trường Sơn - Nông Cống - Thanh Hóa


* Nơi ở hiện nay:

KTT Đồng Xa - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

22/01/1997


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Thạc sĩ kinh tế


* Trình độ chính trị:

Cao cấp

 

BÀ PHAN THỊ LƯƠNG

* Chức vụ

Phó Chánh Văn phòng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

10/2014


* Sinh ngày:

16/04/1962


* Quê quán:

Xuân Thành - Nghi Xuân - Hà Tĩnh


* Nơi ở hiện nay:

158 Hoàng Văn Thái - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

30/04/1986


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Cử nhân Luật


* Trình độ chính trị:

Cao cấp

 

BÀ NGUYỄN THỊ THÚY NHÀN

* Chức vụ

Phó Chánh Văn phòng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

10/2014


* Sinh ngày:

14/08/1975


* Quê quán:

Chuyên ngoại - Duy Tiên - Hà Nam


* Nơi ở hiện nay:

P. Xuân Đỉnh - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

29/06/2011


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Kinh tế


* Trình độ chính trị:

Cao cấp