Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước
Tên văn bản: Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 14/07/2016
Ngày hết hạn ý kiến: 14/09/2016
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: phongnhansu@sav.gov.vn - Thời gian lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày 14/07/2016
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản