Văn bản dự thảo lấy ý kiến: Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước
Tên văn bản: Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước
Loại văn bản: Văn bản dự thảo
Ngày lấy ý kiến: 18/08/2017
Ngày hết hạn ý kiến: 18/08/2017
Ghi chú: Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. - Địa chỉ nhận ý kiến tham gia: vpc@sav.gov.vn. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 18/8/2017.
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản