Tin tức - Sự kiện
KTNN khu vực XI triển khai chương trình công tác năm 2017
KTNN khu vực XI triển khai chương trình công tác năm 2017(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 12/01/2017 tại Trụ sở KTNN khu vực XI, số 1 Lê Lợi, phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, KNNN khu vực XI đã long trọng tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Ban cán sự, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hoàng Hồng Lạc; đại diện lãnh đạo KTNN khu vực II, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, cùng tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động KTNN khu vực XI.
Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước họp thường kỳ tháng 01/2017Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước họp thường kỳ tháng 01/2017
Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib triển khai kế hoạch công tác năm 2017: Phấn đấu hoàn thành toàn diện Kế hoạch kiểm toánKiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib triển khai kế hoạch công tác năm 2017: Phấn đấu hoàn thành toàn diện Kế hoạch kiểm toán
KTNN khu vực XIII triển khai, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII
KTNN khu vực XIII triển khai, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4  khóa XII(kiemtoannn.gov.vn) - Thực hiện theo Kế hoạch số 207-KH/ĐU ngày 21/12/2016 của Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngày 10/01/2017 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảng bộ KNNN khu vực XIII đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII tới toàn thể đảng viên, công chức và người lao động KTNN khu vực XIII.
KTNN khu vực VI triển khai chương trình công tác năm 2017 và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2016
KTNN khu vực VI triển khai chương trình công tác năm 2017 và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2016(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 10/01/2017 tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VI - Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, KTNN khu vực VI đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016.
Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017 và thực hiện quy chế dân chủ năm 2016
Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017 và thực hiện quy chế dân chủ năm 2016(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 10/01/2016, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017 và thực hiện quy chế dân chủ năm 2016.
Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ của Kiểm toán nhà nước năm 2017
Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ của Kiểm toán nhà nước năm 2017(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 11/01/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ (BĐG&VSTBCPN) năm 2017. Ông Doãn Anh Thơ - Vụ trưởng Vụ TCCB, Phó trưởng Ban VSTBCPN của KTNN chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách công tác BĐG của các đơn vị trực thuộc KTNN và các thành viên của Ban VSTBCPN của KTNN.
UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi): Thống nhất đổi tên thành 'Luật quản lý, sử dụng tài sản công'
UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi): Thống nhất đổi tên thành 'Luật quản lý, sử dụng tài sản công'(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 10/1/2017, tại phiên họp thứ 6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (QLSDTSNN) (sửa đổi).
Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 11/1/2017, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
(kiemtoannn.gov.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Theo đó, để đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương tinh giản biên chế: Tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, Quyết định số 2218/QĐ-TTg và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.
Vụ Tổ chức - Cán bộ triển khai kế hoạch công tác năm 2017
Vụ Tổ chức - Cán bộ triển khai kế hoạch công tác năm 2017(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 10/01/2016, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Vụ Tổ chức - Cán bộ (TCCB) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017. Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc dự và chỉ đạo Hội nghị.
KTNN khu vực XI học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII
KTNN khu vực XI học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII(kiemtoannn.gov.vn) - Nhằm triển khai Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 16/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngày 09/01/2017, Đảng ủy KTNN khu vực XI đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.