LÃNH ĐẠO THANH TRA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
ÔNG HOÀNG VĂN CHƯƠNG
* Chức vụ Chánh thanh tra

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/07/2015

* Sinh ngày: 03/07/1959

* Quê quán: Ý Yên - Nam Định

* Nơi ở hiện nay: Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 02/01/1985

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế; Cử nhân: An ninh, Nga văn

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

BÀ BÙI THỊ KIM HUÊ
* Chức vụ Phó Chánh thanh tra

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/04/2013

* Sinh ngày: 02/11/1963

* Quê quán: Nghệ An

* Nơi ở hiện nay: Số 4 phố Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 12/04/2000

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TUẤN
* Chức vụ Phó Chánh thanh tra

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 1/12/2013

* Sinh ngày: 02/10/1969

* Quê quán: Thanh Hóa

* Nơi ở hiện nay: Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 09/7/1999

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế - Tài chính Ngân hàng

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG LÊ TIẾN SONG
* Chức vụ Phó Chánh thanh tra

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 18/1/2017

* Sinh ngày: 01/3/1962

* Quê quán: Sơn Trà – Hương Sơn – Hà Tĩnh

* Nơi ở hiện nay: Số 4 Mạc Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 26/2/1997

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính Kế toán

* Trình độ chính trị: Cao cấp