Tin tức - Sự kiện
Luân chuyển, điều động cán bộ công chức KTNN đợt 2/2012
Sáng ngày 14/3/2012, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng KTNN, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo KTNN đã tổ chức buổi gặp mặt, công bố và trao các quyết định điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 36 cán bộ, công chức đợt 2/2012.

Thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/BCS ngày 25/11/2011 của Ban cán sự Đảng "Về luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức KTNN" và Đề án về điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức bổ sung cho các đơn vị KTNN khu vực mới thành lập và các đơn vị KTNN khu vực có khó khăn trong công tác tuyển dụng, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo KTNN, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN đã thống nhất điều động, luân chuyển 36 cán bộ, công chức thuộc các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực đến nhận nhiệm vụ tại một số đơn vị mới, trong đó đặc biệt quan tâm bổ sung cho 04 KTNN khu vực mới thành lập và 02 KTNN khu vực có khó khăn trong công tác tuyển dụng. Đây là đợt điều động, luân chuyển thứ 2 trong năm 2012. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, KTNN đã thực hiện điều động, luân chuyển tổng số gần 100 cán bộ, công chức.

Theo Tổng KTNN Đinh Tiến Dũng, luân chuyển là một biện pháp quan trọng không chỉ nhằm đào tạo, bồi dưỡng mà còn để điều chỉnh cơ cấu, tạo sự đồng đều và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong toàn ngành, góp phần khắc phục sự trì trệ, tư tưởng cục bộ, tình trạng khép kín trong từng đơn vị. Việc làm này là hết sức khoa học và hoàn toàn phù hợp với chủ trương chung của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết TW 4 vừa qua. Luân chuyển cán bộ theo quy hoạch một cách chặt chẽ, có hiệu quả sẽ thực sự tạo điều kiện tốt cho việc bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ lâu dài. Tuy nhiên, để công tác luân chuyển điều động cán bộ công chức ngành KTNN thực sự hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra, bên cạnh việc đảm bảo tính minh bạch, khách quan, đúng nguyên tắc, công tác này còn phải được thực hiện một cách linh hoạt, gắn bó và phù hợp với thực tiễn.

Hiện nay, các đơn vị tiếp nhận công chức được luân chuyển, điều động đợt 1 cơ bản đã bố trí xong điều kiện sinh hoạt, ăn ở cho các cán bộ. Đa số cán bộ được điều động, luân chuyển đều phấn khởi, an tâm công tác, bước đầu tiếp cận công việc, tham gia kiểm toán tại các Đoàn kiểm toán. Tập thể lãnh đạo các đơn vị cũng hết sức quan tâm, động viên, tạo môi trường làm việc dân chủ để cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển phát huy hết năng lực, sở trường công tác, đồng thời nêu cao tính đoàn kết, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đơn vị mới, địa bàn mới sẽ là môi trường thử thách, rèn luyện bản lĩnh và phẩm chất cán bộ trong thực tiễn nhất là thực tiễn kiểm toán; cũng là cơ hội, điều kiện để cán bộ trẻ có triển vọng trưởng thành nhanh hơn, toàn diện và vững chắc hơn, đáp ứng yêu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài của toàn ngành.

Chia sẻ với tâm tư nguyện vọng của các cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển đợt này, Tổng KTNN đã động viên các cán bộ công chức sớm khắc phục khó khăn, trở ngại về mặt điều kiện sinh hoạt và gia đình để mau chóng hoà nhập vào môi trường mới, quyết tâm vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt có nhiều đóng góp, cống hiến cho ngành./

Hà Linh
 

Các bài đã đăng