LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XII
 
ÔNG TRẦN MINH KHƯƠNG
* Chức vụ Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 16/03/2015

* Sinh ngày: 10/03/1970

* Quê quán: Trực Nội - Trực Ninh - Nam Định

* Nơi ở hiện nay: 860/60X/21 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Q. Bình Thạnh - TPHCM

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 22/12/1999

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG PHẠM QUANG TRÁNG
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 26/07/2011

* Sinh ngày: 04/07/1959

* Quê quán: Nga Thành - Nga Sơn - Thanh Hóa

* Nơi ở hiện nay: Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 06/11/1985

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN HỮU HIỆP
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 20/11/2015

* Sinh ngày: 14/05/1963

* Quê quán: Hải Thanh - Hải Lăng - Quảng Trị

* Nơi ở hiện nay: Số 03 đường A Ma Khê, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 11/11/1995

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp
 
ÔNG NGUYỄN XUÂN KHẢI
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 11/01/2017

* Sinh ngày: 1/1/1970

* Quê quán: Mai Đình - Hiệp Hòa - Bắc Giang

* Nơi ở hiện nay: Phường Phú Đô - Nam Từ Liêm - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 23/12/2002

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp