LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XI


ÔNG HOÀNG PHÚ THỌ
* Chức vụ

Kiểm toán trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

16/03/2015


* Sinh ngày:

1971


* Quê quán:

Phú Cường - Ba Vì - Hà Tây


* Nơi ở hiện nay:

Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

27/7/2000


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Tiến sĩ kinh tế


* Trình độ chính trị:

Cao cấp

 

ÔNG HÀ VĂN HƯNG
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 26/07/2011

* Sinh ngày: 03/01/1969

* Quê quán: Cẩm Văn - Cẩm Giàng - Hải Dương

* Nơi ở hiện nay: Số 8 - Thịnh Hào 2 - Tôn Đức Thắng - Đống Đa - HN

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 14/02/2002

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân tài chính kế toán

* Trình độ chính trị: Trung cấp

 

ÔNG ĐỖ ĐÌNH SƠN
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 26/07/2011

* Sinh ngày: 01/10/1965

* Quê quán: Yên Thịnh - Yên Định - Thanh Hóa

* Nơi ở hiện nay: Số 44 - Phan Huy Chú - Tân Sơn - TP Thanh Hóa

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 13/02/1996

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Trung cấp

ÔNG TRỊNH NGỌC DŨNG


* Chức vụ

Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ:

26/07/2011

* Sinh ngày:

03/03/1957

* Quê quán:

Xuân Minh - Thọ Xuân - Thanh Hóa

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

23/04/1980

* Dân tộc:

Kinh

* Trình độ học vấn:

Cử nhân

* Trình độ chính trị:

Cao cấp