LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC X
 
ÔNG ĐINH TRỌNG HANH
* Chức vụ Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 26/07/2011

* Sinh ngày: 02/07/1957

* Quê quán: Nam Tân - Nam Ninh - Nam Định

* Nơi ở hiện nay: Số 42 - 198/3 - Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - HN

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 1987

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: PGS - Tiến sĩ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN MẠNH HOÀNG
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 26/07/2011

* Sinh ngày: 16/6/1959

* Quê quán: Xuân Ninh - Xuân Trường - Nam Định

* Nơi ở hiện nay: 3/75 Đặng Văn Ngữ - Trung Tự - Đống Đa - HN

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 07/1987

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính kế toán

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

  1. ÔNG VŨ THANH HẢI

* Chức vụ

Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ:

16/3/2015

* Sinh ngày:

1975

* Quê quán:

Minh Thành - Yên Thành - Nghệ An

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

19/4/2002

* Dân tộc:

Kinh

* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ kinh tế

* Trình độ chính trị:

Cao cấp