LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC IX
 
ÔNG NGUYỄN HUỲNH TỊNH
* Chức vụ Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/3/2008

* Sinh ngày: 1958

* Quê quán: Tân Mỹ Chánh- Mỹ Tho- Tiền Giang

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 30/3/1987

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính kế toán

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG ĐẶNG HỒNG QUÝ
* Chức vụ Phó kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/03/2012

* Sinh ngày: 1959

* Quê quán: Sơn Mai - Hương Sơn - Hà Tĩnh

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 01/10/1987

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng

* Trình độ chính trị: Trung cấp

 

Ông NGUYỄN HỮU THÀNH

* Chức vụ

Phó kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ:

05/2014

* Sinh ngày:

21/11/1967

* Quê quán:

Long Bình Điền – Chợ gạo – Tiền Giang

* Nơi ở hiện nay:

14/8 – Nguyễn Trãi – Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

04/1995

* Dân tộc:

Kinh

* Trình độ học vấn:

Thạc sĩ kinh tế

* Trình độ chính trị:

Trung cấp