Nghiên cứu và phát triển
KTNN Hung-ga-ri tham gia hoạt động tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các SAI
Cơ quan sáng kiến phát triển của INTOSAI (IDI) đã khởi động một chương trình nhằm tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI). Mục tiêu chính của chương trình nhằm nâng cao tính hiệu quả của các SAI trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
(kiemtoannn.gov.vn) - Hội thảo của ASOSAI về “Thực hiện ISSAI – Kinh nghiệm và Chiến lược” được tổ chức tại Paro, Bu-tan từ ngày 22 – 26/8/2016. Tham dự Hội thảo bao gồm 22 đại biểu từ 20 thành viên ASOSAI, với sự hướng dẫn của hai chuyên gia đến từ Cơ quan sáng kiến phát triển của INTOSAI (IDI) và Cơ quan kiểm toán hoàng gia Bu-tan.
 
Theo Accounting Today, ngày 11/8, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (FSAB) vừa ban hành Dự thảo đề án thay đổi phương pháp trình bày Báo cáo tài chính.
 
Ngày 02/8/2016, Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á – ASEANSAI thông báo về kết quả của cuộc họp “Đánh giá các cuộc kiểm toán thí điểm dựa trên phương pháp tiếp cận trọng yếu, rủi ro của các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á” trong khuôn khổ Chương trình dài hạn của ASEANSAI về thực hiện ISSAI (Chương trình) giai đoạn I được tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan từ 25-29/7.
 
Đại hội lần thứ 19 của PASAI với chủ đề “Cùng nỗ lực chống tham nhũng và nghèo đói” đã diễn ra từ ngày 2 – 5/8 tại bang Pohnpei thuộc Liên bang Mai-crô-nê-xi-a.
 
 
Ngày 11/8/2016, Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao - INTOSAI chính thức thông báo tới các SAI thành viên về các hoạt động và thông tin liên quan đến Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao quốc tế lần thứ 22 (INCOSAI XXII) được tổ chức tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất từ ngày 05 - 11/12/2016.
 
Ngày 21/7/2016, KTNN Anh - NAO thông báo Cơ quan này đã phát hành các báo cáo rà soát chi tiêu năm 2015 và Công tác quản lý đối với hoạt động của Chính phủ.
 
Ủy ban kiểm toán Cộng hòa In-đô-nê-xi-a - BPK đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận từng phần đối với báo cáo tài chính năm tài khóa 2015 của chính quyền trung ương (LKPP).
 
Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao - INTOSAI INTOSAI chính thức thông báo Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao quốc tế lần thứ 22 (INCOSAI 22) sẽ được tổ chức tại Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất từ ngày 05 - 11/12/2016.
 
KTNN Trung Quốc – CNAO gần đây đã ban hành Kế hoạch phát triển kiểm toán quốc gia, trong đó nêu rõ các mục tiêu của công tác kiểm toán quốc gia trong giai đoạn 2016 - 2020, bao gồm tập trung vào mở rộng phạm vi kiểm toán, đảm bảo kiểm toán toàn diện công quỹ, tài sản, nguồn lực của nhà nước cũng như trách nhiệm kinh tế của các lãnh đạo cấp cao, phát huy tinh thần học thuyết “Tứ toàn diện” của Chủ tịch Tập Cận Bình.