Nghiên cứu và phát triển
Sa thải hàng loạt nhân viên trục lợi từ trợ cấp y tế
Một bệnh viện đồng thời là trung tâm nghiên cứu y khoa hàng đầu ở Toronto, Canada mới đây đã sa thải hàng chục nhân viên liên quan đến những cáo buộc trục lợi từ chương trình trợ cấp Bảo hiểm y tế dành cho nhân viên.
Cơ quan sáng kiến phát triển của INTOSAI (IDI) đã khởi động một chương trình nhằm tăng cường hoạt động chống tham nhũng của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI). Mục tiêu chính của chương trình nhằm nâng cao tính hiệu quả của các SAI trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
KTNN E-xtô-ni-a bày tỏ mối quan tâm đối với những kế hoạch chiến lược quốc gia về sản xuất năng lượng.
(kiemtoannn.gov.vn) - KTNN Trung Quốc (CNAO) dự kiến sẽ thực hiện một cuộc kiểm toán thí điểm đối với việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường dưới thời các lãnh đạo sắp miễn nhiệm.
(kiemtoannn.gov.vn) - Theo Hiệp hội kế toán Hoa Kỳ, hệ thống báo cáo tài chính hiện hành chưa ghi nhận một cách đầy đủ giá trị của tài sản vô hình.
(kiemtoannn.gov.vn) - Theo Financial Times, Cơ quan kiểm toán tối cao Vương Quốc Anh (NAO) đang tiến hành điều tra các cáo buộc liên quan tới “Dự án hệ thống xử lý nước thải của Luân Đôn” có tổng mức đầu tư lên tới 4,2 tỷ bảng Anh.
(kiemtoannn.gov.vn)- Từ ngày 16 – 17/8/2016, KTNN đã đăng cai tổ chức thành công cuộc họp của Ủy ban Kế hoạch chiến lược về việc xây dựng Kế hoạch chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2018 – 2021.
 
(kiemtoannn.gov.vn) - Hội thảo của ASOSAI về “Thực hiện ISSAI – Kinh nghiệm và Chiến lược” được tổ chức tại Paro, Bu-tan từ ngày 22 – 26/8/2016. Tham dự Hội thảo bao gồm 22 đại biểu từ 20 thành viên ASOSAI, với sự hướng dẫn của hai chuyên gia đến từ Cơ quan sáng kiến phát triển của INTOSAI (IDI) và Cơ quan kiểm toán hoàng gia Bu-tan.
 
Theo Accounting Today, ngày 11/8, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (FSAB) vừa ban hành Dự thảo đề án thay đổi phương pháp trình bày Báo cáo tài chính.
 
Ngày 02/8/2016, Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á – ASEANSAI thông báo về kết quả của cuộc họp “Đánh giá các cuộc kiểm toán thí điểm dựa trên phương pháp tiếp cận trọng yếu, rủi ro của các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á” trong khuôn khổ Chương trình dài hạn của ASEANSAI về thực hiện ISSAI (Chương trình) giai đoạn I được tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan từ 25-29/7.