LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VI
 
ÔNG NGUYỄN HỮU PHÚC
* Chức vụ Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ:

* Sinh ngày: 29/12/1975

* Quê quán: Nại Hiên Đông - Sơn Trà - Đà Nẵng

* Nơi ở hiện nay: Đống Đa - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 17/12/2002

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Tiến sĩ

* Trình độ chính trị:  Cao cấp


BÀ NGUYỄN THỊ THẮNG
* Chức vụ Phó kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/5/2013

* Sinh ngày: 1973

* Quê quán: Bắc Sơn, Hải Dương

* Nơi ở hiện nay: Hạ Long, Quảng Ninh

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 02/12/1999

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG DƯƠNG QUANG CHÍNH
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 31/03/2016

* Sinh ngày: 1969

* Quê quán: Song Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh

* Nơi ở hiện nay: Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 18/11/1989

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

* Trình độ chính trị:  Cao cấp